ლევან თარხნიშვილი

ლევან თარხნიშვილი

ლევან თარხნიშვილი დაიბადა 1971 წლის 1-ლ სექტემბერს ქ. თბილისში. დაამთავრა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი სატყეო ინჟინრის სპეციალობით და სწავლა განაგრძო ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის პრაღის ფილიალში სოციალური მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამაზე. აღნიშნული ფაკულტეტის დასრულების შემდეგ, 1995 წელს, მიენიჭა ლანკასტერის უნივერსიტეტის (დიდი ბრიტანეთი) სოციალური მეცნიერების მაგისტრის წოდება. 2013 წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე „ღირებულებები – კონცეფცია, კვლევა და ალტერნატიული მიდგომა“. სხვადასხვა დროს მუშაობდა გაზეთ „ბიზნესკურიერში“ საშინაო პოლიტიკის განყოფილების ანალიტიკოსად; საქართველოს მთავრობისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივ პროექტში – „სახელმწიფო მართვის სისტემის გარდაქმნის მხარდაჭერა“ – ჯერ კონსულტანტად, შემდეგ ქვეჯგუფის ხელმძღვანელად; სოციალურ-ეკონომიკური საკითხების კვლევით ცენტრში CASE-Poland (ვარშავა, პოლონეთი) ანალიტიკოსად; ამერიკულ ორგანიზაცია „ევრაზიის ფონდში“ კონკურსების კოორდინატორად; სამხრეთ კავკასიის თანამშრომლობის პროგრამის კოორდინატორად საქართველოში და კავკასიური კვლევების რესურსცენტრის დირექტორად საქართველოში. იყო საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი და საქართველოს პარლამენტის წევრი; ასევე – ტოლერანტობის და ინტეგრაციის ხელშემწყობი და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სტატუსის განმსაზღვრელი სახელმწიფო კომისიების წევრი.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს 2006 წლიდან. სხვადასხვა დროს იყო მოწვეული ლექტორი, ასისტენტ-პროფესორი და სოციოლოგიური ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.