მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი; კულტურის კვლევების მიმართულება; კულტურული ანთროპოლოგიის ასოცირებული პროფესორი

ნინო აბაკელიამ 1973 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი (ინგლისური ენა და ლიტერატურა). 1987 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: ”მითი და რიტუალი დასავლეთ საქართველოში”, 1997 წელს კი – სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: ”სიმბოლო და რიტუალი ქართულ კულტურაში”. 1974-2010 წლებში მუშაობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში (2006 წლიდან, როგორც ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი); 1993-2005 წლებში თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში ატარებდა ლექციებს მითოლოგიასა და რელიგიების ისტორიაში როგორც მოწვეული პროფესორი. აწარმოებდა კვლევას ანთროპოლოგიაში მის მიერ შერჩეულ სფეროში ოქსფორდის უნივერსიტეტში 2009 წლის ჰილარის სემესტრში (7 იანვრიდან 25მარტამდე), მონაწილებდა სემინარებსა და ლექციებში და წარმოადგინა კვლევის შედეგები ოქსფორდის უნივერსიტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის ინსტიტუტისა და ინტერნაციონალური გენდერული კვლევის ცენტრის სემინარებზე). მონაწილეობდა პოსტსაბჭოთა საზოგადოებების მეცნიერთათვის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ დაფინანსებულ RESET-ის (2010-13 წწ.) პროექტში, რომელიც ეხებოდა „რელიგიისა და სეკულარიზმის კვლევებში ანთროპოლოგიურ მიდგომებს“. 2006 წლიდან დღემდე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია. არის ოთხმოცდაათზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის – მათ შორის სამი მონოგრაფიისა და ორი კოლექტიური მონოგრაფიის – ავტორი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

მითისა და რიტუალის მიმართება, სიმბოლო კულტურაში, კულტურა როგორც ტექსტი, კოლექტიური მეხსიერება და კულტურული იდენტობა, საკრალური სივრცეების კონსტრუქცია, საკრალური და სეკულარული, ხალხური დღესასწაული, რელიგიური სიმბოლიზმი და სოციალური ქცევა, ურბანული ანთროპოლოგია.

რჩეული პუბლიკაციები

 • ფენტეზისა და მითის მიმართებისთვის. კრ.: “კარს მიღმა”, ილიას სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 2013
 • საკრალური სივრცეების კონსტრუქციისა და იდენტობის მიმართება ქართულ კულტურაში. შედარებითი ლიტერატურის კრებული №1., ილიას სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 2013
 • “ორნამენტიზებული“ დრო და სივრცე საქართველოს ტერიტორიაზე დაცულ ბრინჯაოს არტეფაქტებზე. სემიოტიკა, 10. 2011. გვ. 104–112
 • მისტერიული რელიგიების კვალი ქართულ მითო-რიტუალურ სისტემაში, კავკასიურ–ახლოაღმოსავლური კრებული, 14. თბ., 2011. გვ. 47–59
 • აკვატური სიმბოლოს ზოგიერთი მნიშვნელობისთვის ქართულ მითო–რიტუალურ სისტემაში, სემიოტიკა, 8. თბ., 2010. გვ. 15–29
 • Hoard as a symbol in Georgian culture, ცივილიზაციური ძიებანი, 5, 2008
 • მითი და რიტუალი დასავლეთ საქართველოში (რუსულ ენაზე, რეზიუმე ინგლისურად), ”მეცნიერება”, თბ., 1991
 • სიმბოლო და რიტუალი ქართულ კულტურაში, თბ., 1997 (რეზიუმე რუსულად);
 • ქართულ ხალხურ დღეობათა კალენდარი (თანაავტორებთან ერთად), ”კრიალოსანი”, თბ., 1991
 • Spatiotemporal Patterns of Georgian Winter Solstice festivals, Folklore 40, Tartu, 2008.

წიგნები

 • მეოცე საუკუნის ანთროპოლოგიური თეორიები მითსა და რელიგიაზე, ილიას სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 2013
 • მითი და რიტუალი დასავლეთ საქართველოში (რუსულ ენაზე, რეზიუმე ინგლისურად), ”მეცნიერება”, თბ., 1991
 • სიმბოლო და რიტუალი ქართულ კულტურაში, თბ., 1997 (რეზიუმე რუსულად)
 • ქართულ ხალხურ დღეობათა კალენდარი (თანაავტორებთან ერთად), ”კრიალოსანი”, თბ., 1991
 • სამეგრელო: კოლხეთი / ოდიში (თანაავტორებთან ერთად), თბილისი-ზუგდიდი, 1999
 • ატლასი მოზარდთათვის: ბუნება / კულტურა, ”დიოგენე”, თბ., 2005

სტატიები ჟურნალებში

 • ნ. ხაზარაძე: სამხრეთ კავკასია და ახლო აღმოსავლეთი, ”მწიგნობარი”, თბ., 2006
 • New Year traditions in Georgia. In : მეგობრობა, January, №1 (18), 2005 (ქართულ და თურქულ ენებზე)
 • ხარი, როგორც სიმბოლო ქართულ მითო–რიტუალურ სისტემაში, ”მნათობი”, №4, თბ., 1993

სტატიები გაზეთებში

 • საშობაო ნაძვის ხე და საახალწლო ჩიჩილაკი, ”თავისუფალი საქართველო”, 11.1, 1991, №1 (6)
 • ყველიერი, თავისუფალი საქართველო, 30.8. 1991, №4 (9)
 • ვნების კვირა და აღდგომა, თავისუფალი საქართველოო, 19.4 3 13 (18)
 • გიორგობა, გაზაფხული, №11 (571), 16, 11, შაბათი, 1999
 • სულთმოფენობის ხალხური წეს-ჩვეულებები, თავისუფალი საქართველო, 24.5. 1991, №18 (23)
 • მარიამობა, თავისუფალი საქართველო, 30.8. 1991,№32 (37)

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი (MA):

 • ანთროპოლოგია (შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრები)
 • კავკასიური მითოლოგია (შემოდგომის სემესტრი)
 • მითი ხელოვნებაში (შემოდგომის სემესტრი)
 • ხელდასხმისა და ინიციაციის მოდელები კულტურაში (შემოდგომის სემესტრი)
 • უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების ისტორიიდან (უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების იდეებიდან) (გაზაფხულის სემესტრი)

მაგისტრატურა (BA):

 • საკრალური სივრცე და ძალაუფლება (შემოდგომის სემესტრი)
 • ქართული მითოლოგიური გადმოცემები (შემოდგომის სემესტრი)
 • რელიგიის ანთროპოლოგია (გაზაფხულის სემესტრი)

დოქტორანტურა (PHD):

 • ტერიტორიული, რელიგიური და კულტურული იდენტობები (გაზაფხულის სემესტრი)

2013-2014 – გაზაფხულის სემესტრი

ბაკალავრიატი:

 • უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების ისტორიიდან (უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების იდეებიდან)
 • რიტუალი და თაყვანისცემა მსოფლიო რელიგიებში (აღმოსავლეთი/დასავლეთი)
 • კავკასიური მითოლოგია

მაგისტრატურა:

 • რელიგიის ანთროპოლოგია
 • ელინისტურ-რომაული სამყარო და ქრისტიანობა

2013-2014 შემოდგომის სემესტრი

ბაკალავრიატი:

 • მითი ხელოვნებაში
 • კულტურული ანთროპოლოგიის შესავალი
 • ხელდასხმისა და ინიციაციის მოდელები კულტურაში

მაგისტრატურა:

 • საკრალური სივრცე და ძალაუფლება კულტურაში
 • ქართული მითოლოგიური გადმოცემები

2012-2013 გაზაფხულის სემესტრი

ბაკალავრიატი:

 • უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების ისტრიიდან (უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების იდეებიდან);
 • რიტუალი და თაყვანისცემა (აღმოსავლეთი/დასავლეთი )

მაგისტრატურა:

 • საკრალური სივრცე და ძალაუფლება კულტურაში
 • ქართული მითოლოგიური გადმოცემები
 • რელიგიის ანთროპოლოგია

2012-2013 შემოდგომის სემესტრი

ბაკალავრიატი:

 • მითი ხელოვნებაში
 • კულტურული ანთროპოლოგიის შესავალი

მაგისტრატურა:

 • საკრალური სივრცე და ძალაუფლება კულტურაში

2011- 2012 გაზაფხულის სემესტრი

ბაკალავრიატი:

 • უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების ისტორიიდან (უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების იდეებიდან);

მაგისტრატურა:

 • საკრალური სივრცე და ძალაუფლება კულტურაში

დოქტორანტურა:

 • ტერიტორიული, რელიგიური და კულტურული იდენტობები

2011- 2012 შემოდგომის სემესტრი

ბაკალავრიატი:

 • მითი ხელოვნებაში
 • კულტურული ანთროპოლოგიის შესავალი

მაგისტრატურა:

 • საკრალური სივრცე და ძალაუფლება კულტურაში

დოქტორანტურა:

 • ტერიტორიული, რელიგიური და კულტურული იდენტობები

2010-2011 გაზაფხულის სემესტრი

ბაკალავრიატი:

 • მითი ხელოვნებაში
 • შესავალი კულტურულ ანთროპოლოგიაში

მაგისტრატურა:

 • საკრალური სივრცე და ძალაუფლება კულტურაში

2010-2011 შემოდგომის სემესტრი

ბაკალავრიატი:

 • კულტურული ანთროპოლოგიის შესავალი
 • უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების ისტორიიდან (უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების იდეებიდან);
 • რიტუალი და თაყვანისცემა მსოფლიო რელიგიებში (აღმოსავლეთი/დასავლეთი)

მაგისტრატურა:

 • საკრალური სივრცე და ძალაუფლება კულტურაში

2009-2010 გაზაფხულის სემესტრი

ბაკალავრიატი:

 • შესავალი კულტურულ ანთროპოლოგიაში
 • მითი ხელოვნებაში
 • დემონოლოგია, ჯადოქრობა და ჯადოქრები კულტურაში

მაგისტრატურა:

 • საკრალური სივრცე და ძალაუფლება კულტურაში
 • ხალხური დღესასწაული

2008-2009 გაზაფხულის სემესტრი

ბაკალავრიატი:

 • მითი ხელოვნებაში
 • უძველეს კულტურათა ანთროპოლოგია

მაგისტრატურა:

 • ხალხური დღესასწაული