ალექსანდრე გავაშელიშვილი

enka
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი
 • ეკოლოგიის ინსტიტუტი
 • ბიომრავალფეროვნების კვლევების ცენტრი

დეტალები

კატეგორია:

შესახებ

1991 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი. 2009 წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: «სახეობათა გავრცელების პროგნოზი ანუ ჰაბიტატთა მოდელირება კავკასიაში».

1991-2002 წლებში მუშაობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის ბიოფიზიკის კათედრაზე მკვლევრად. 1994-2006 წლებში –  საქართველოს ბუნების შენარჩუნების ცენტრში «ბუდე»  ბიოლოგ-კონსერვაციონისტად და გის-ანალიტიკოსად. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2006 წლიდან. გამოქვეყნებული აქვს 25-ზე მეტი სტატია საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში და რამდენიმე წიგნი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

მისი ძირითადი სამეცნიერო საქმიანობა შედგება შემდეგი ამოცანისგან:

 • სად, როგორ და რატომ ცხოვრობდა, ცხოვრობს ან იცხოვრებს საკვლევი ცოცხალი ორგანიზმი?

ამ ამოცანის ამოსახსნელად იყენებს შემდეგ მეთოდებს:

 1. ლანდშაფტური გენეტიკა;
 2. ეკოლოგიური ნიშის დამოდელება და დარუკება;
 3. სატელიტური რადიოტელემეტრია (ცხოველების აღჭურვა რადიოგადამცემებით და მათი მოძრაობის შესწავლა);
 4. დისტანციური ზონდირება (სატელიტური გამოსახულებების ანალიზი);
 5. ფოტომახით ცხოველთა აღრიცხვა.

ამ მეთოდებით მიღებული შედეგების საბოლოო მიზანია:

 1. აიხსნას ევოლუციური პროცესები ცოცხალ სამყაროში (ადამიანის ჩათვლით);
 2. ხელი შეეწყოს ბუნების დაცვით საქმიანობასა და ბუნებრივი რესურსების გონივრულ მართვას (ე.ი. ბუნების კონსერვაციას).

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

About

1991 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი. 2009 წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: «სახეობათა გავრცელების პროგნოზი ანუ ჰაბიტატთა მოდელირება კავკასიაში».

1991-2002 წლებში მუშაობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის ბიოფიზიკის კათედრაზე მკვლევრად. 1994-2006 წლებში –  საქართველოს ბუნების შენარჩუნების ცენტრში «ბუდე»  ბიოლოგ-კონსერვაციონისტად და გის-ანალიტიკოსად. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2006 წლიდან. გამოქვეყნებული აქვს 25-ზე მეტი სტატია საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში და რამდენიმე წიგნი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

მისი ძირითადი სამეცნიერო საქმიანობა შედგება შემდეგი ამოცანისგან:

 • სად, როგორ და რატომ ცხოვრობდა, ცხოვრობს ან იცხოვრებს საკვლევი ცოცხალი ორგანიზმი?

ამ ამოცანის ამოსახსნელად იყენებს შემდეგ მეთოდებს:

 1. ლანდშაფტური გენეტიკა;
 2. ეკოლოგიური ნიშის დამოდელება და დარუკება;
 3. სატელიტური რადიოტელემეტრია (ცხოველების აღჭურვა რადიოგადამცემებით და მათი მოძრაობის შესწავლა);
 4. დისტანციური ზონდირება (სატელიტური გამოსახულებების ანალიზი);
 5. ფოტომახით ცხოველთა აღრიცხვა.

ამ მეთოდებით მიღებული შედეგების საბოლოო მიზანია:

 1. აიხსნას ევოლუციური პროცესები ცოცხალ სამყაროში (ადამიანის ჩათვლით);
 2. ხელი შეეწყოს ბუნების დაცვით საქმიანობასა და ბუნებრივი რესურსების გონივრულ მართვას (ე.ი. ბუნების კონსერვაციას).

Research interests