ანა კირვალიძე

enka

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი, სოციოლოგიის მიმართულება,  სოციოლოგიის ასოცირებული პროფესორი

დეტალები

ავტორი:

შესახებ

ანა კირვალიძეს უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციოლოგიის მიმართულებით. ამავე  მიმართულებით სადოქტორო ხარისხის მოსაპოვებლად  მუშაობდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ფრიბურგის (შვეიცარია) უნივერსიტეტში. პოსტსადოქტორო კვლევაზე სამეცნიერო მუშაობა გააგრძელა ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტში (გერმანია). სოციალური კვლევის მეთოდებს სხვადსხვა მიმართულებით სწავლობდა პოლიტიკური კვლევების ევროპული კონსორციუმის სკოლებში (ავსტრია, სლოვენია). გავლილი აქვს არიზონას უნივერსიტეტის სოციალური კვლევის მეთოდების პროგრამა.

კვლევის ინტერესები მოიცავს პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციებს, განსაკუთრებით მის სოციოკულტურულ ასპექტებს. იკვლევს მეხსიერებისა და იდენტობის ფორმირების პროცესს თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში. ამ მიმართულებით გამოქვეყნებული აქვს სტატიები სამეცნიერო ჟურნალებში: Nationalities Papers, The Journal of Nationalism and Ethnicity, და Identity studies; არის ნაციონალობის კვლევების ასოციაციის წევრი.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობს ყოველწლიურ  „სოციოლოგთა კონფერენციას“, რომელიც ეთმობა აქტუალურ სოციალურ თემატიკას, ასევე  სოციოლოგიის თანამედროვე გამოწვევებს; არის ევროპის სოციოლოგთა ასოციაციის წევრი.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

სოციოკულტურული ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში, მეხსიერება, იდენტობა, ნაციონალიზმი, რელიგია, ეთნიკური იდენტობები, ღირებულებები, სოციალური სტრატიფიკაცია.

About

ანა კირვალიძეს უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციოლოგიის მიმართულებით. ამავე  მიმართულებით სადოქტორო ხარისხის მოსაპოვებლად  მუშაობდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ფრიბურგის (შვეიცარია) უნივერსიტეტში. პოსტსადოქტორო კვლევაზე სამეცნიერო მუშაობა გააგრძელა ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტში (გერმანია). სოციალური კვლევის მეთოდებს სხვადსხვა მიმართულებით სწავლობდა პოლიტიკური კვლევების ევროპული კონსორციუმის სკოლებში (ავსტრია, სლოვენია). გავლილი აქვს არიზონას უნივერსიტეტის სოციალური კვლევის მეთოდების პროგრამა.

კვლევის ინტერესები მოიცავს პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციებს, განსაკუთრებით მის სოციოკულტურულ ასპექტებს. იკვლევს მეხსიერებისა და იდენტობის ფორმირების პროცესს თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში. ამ მიმართულებით გამოქვეყნებული აქვს სტატიები სამეცნიერო ჟურნალებში: Nationalities Papers, The Journal of Nationalism and Ethnicity, და Identity studies; არის ნაციონალობის კვლევების ასოციაციის წევრი.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობს ყოველწლიურ  „სოციოლოგთა კონფერენციას“, რომელიც ეთმობა აქტუალურ სოციალურ თემატიკას, ასევე  სოციოლოგიის თანამედროვე გამოწვევებს; არის ევროპის სოციოლოგთა ასოციაციის წევრი.


Research interests

სოციოკულტურული ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში, მეხსიერება, იდენტობა, ნაციონალიზმი, რელიგია, ეთნიკური იდენტობები, ღირებულებები, სოციალური სტრატიფიკაცია.