ათინათ მამაცაშვილი

enka

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი, შედარებითი ლიტერატურის ინსტიტუტი, სრული პროფესორი შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის სპეციალობით

დეტალები

კატეგორია:

tina_mamatsashvili@iliauni.edu.ge

შესახებ

ათინათ მამაცაშვილმა 1998 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფრანგული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით. 2001 წელს მიიღო ექსი-მარსელის უნივერსიტეტის (საფრანგეთი) მაგისტრის წოდება, ხოლო 2006 წელს ამავე უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია 2008 წლიდან. 2010-2011 წლებში მიიღო დიდროს სახელობის სტიპენდია და მიწყვეული იყო Université Paris-Est Créteil (საფრანგეთი). 2012 წელს მიწვეული იყო მკვლევრად ექსი-მარსელის უნივერსიტეტში (საფრანგეთი). 2012-2014 წლებში იმყოფებოდა ნამიურის უნივერსიტეტში (ბელგია), მკვლევრის სტატუსით (Incoming post-doc fellowship of the Académie universitaire Louvain (AUL) co-funded by the Marie Curie Actions of the European Commission). ამჟამად მიწვეული მკვლევარია სორბონის უნივერსიტეტში (2015-2017) „ჰორიზონტი 2020“ ევროკომისიის პროგრამის ფარგლებში (Marie Skłodowska-Curie actions – The EU Framework Programme for Research and Innovation) და მუშაობს მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში ანტისემიტიზმის წინააღმდეგ ლიტერატურაში მიმდინარე პროცესებზე.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

  • ლიტერატურა და ტოტალიტარული რეჟიმები
  • უტოპია, დისტოპია, უქრონია, მაგიური რეალიზმი ლიტერატურაში
  • ბელგიური, შვეიცარიული, ლუქსემბურგული, კანადური ფრანგულენოვანი ლიტერატურა
  • ფერი ლიტერატურისა და მხატვრობის ისტორიაში

tina_mamatsashvili@iliauni.edu.ge

About

ათინათ მამაცაშვილმა 1998 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფრანგული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით. 2001 წელს მიიღო ექსი-მარსელის უნივერსიტეტის (საფრანგეთი) მაგისტრის წოდება, ხოლო 2006 წელს ამავე უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია 2008 წლიდან. 2010-2011 წლებში მიიღო დიდროს სახელობის სტიპენდია და მიწყვეული იყო Université Paris-Est Créteil (საფრანგეთი). 2012 წელს მიწვეული იყო მკვლევრად ექსი-მარსელის უნივერსიტეტში (საფრანგეთი). 2012-2014 წლებში იმყოფებოდა ნამიურის უნივერსიტეტში (ბელგია), მკვლევრის სტატუსით (Incoming post-doc fellowship of the Académie universitaire Louvain (AUL) co-funded by the Marie Curie Actions of the European Commission). ამჟამად მიწვეული მკვლევარია სორბონის უნივერსიტეტში (2015-2017) „ჰორიზონტი 2020“ ევროკომისიის პროგრამის ფარგლებში (Marie Skłodowska-Curie actions – The EU Framework Programme for Research and Innovation) და მუშაობს მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში ანტისემიტიზმის წინააღმდეგ ლიტერატურაში მიმდინარე პროცესებზე.


Research interests

  • ლიტერატურა და ტოტალიტარული რეჟიმები
  • უტოპია, დისტოპია, უქრონია, მაგიური რეალიზმი ლიტერატურაში
  • ბელგიური, შვეიცარიული, ლუქსემბურგული, კანადური ფრანგულენოვანი ლიტერატურა
  • ფერი ლიტერატურისა და მხატვრობის ისტორიაში