ავთანდილ თავხელიძე

enka

დეტალები

კატეგორია:

შესახებ

ავთანდილ თავხელიძემ 1982 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. 1991 წელს მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე „მაღალტემპერატურული ზეგამტარობა“. 1982-1984 წლებში მუშაობდა ბირთვული კვლევების გაერთიანებულ ინსტიტუტში (დუბნა, რუსეთი), 1986-1992 წ.წ – მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (რუსეთი); 1993 წელს – პაულ შერეის ინსტიტუტში (ციურიხი, შვეიცარია); 1994-ში – ფიზინა ტექნიკურ ინსტიტუტში (ბრაუნშვაიგი, გერმანია); 1994-1997 წ.წ – დანიის ტექნიკური უნივერსიტეტში (ლინგბი, დანია), 1997-2007 წლებში – ბორეალის ტექნიკალში (პორტლანდი, აშშ); 2007-2010 წლებში კი – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2011 წლიდან.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

  • გეომეტრიით განპირობებული კვანტური ეფექტები
  • ნანომესრული ფენების ელექტრონული, ოპტიკური და მაგნიტური თვისებები
  • ენერგიის გარდამქმნელები ნანომესრული ფენების ბაზაზე
  • მაღალტემპერატურული ზეგამტარობა

About

ავთანდილ თავხელიძემ 1982 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. 1991 წელს მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე „მაღალტემპერატურული ზეგამტარობა“. 1982-1984 წლებში მუშაობდა ბირთვული კვლევების გაერთიანებულ ინსტიტუტში (დუბნა, რუსეთი), 1986-1992 წ.წ – მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (რუსეთი); 1993 წელს – პაულ შერეის ინსტიტუტში (ციურიხი, შვეიცარია); 1994-ში – ფიზინა ტექნიკურ ინსტიტუტში (ბრაუნშვაიგი, გერმანია); 1994-1997 წ.წ – დანიის ტექნიკური უნივერსიტეტში (ლინგბი, დანია), 1997-2007 წლებში – ბორეალის ტექნიკალში (პორტლანდი, აშშ); 2007-2010 წლებში კი – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2011 წლიდან.


Research interests

  • გეომეტრიით განპირობებული კვანტური ეფექტები
  • ნანომესრული ფენების ელექტრონული, ოპტიკური და მაგნიტური თვისებები
  • ენერგიის გარდამქმნელები ნანომესრული ფენების ბაზაზე
  • მაღალტემპერატურული ზეგამტარობა