ბასიკ კანკია

enka

ასოცირებული პროფესორი ბიოფიზიკის მიმართულებით 

ბიოფიზიკის ინსტიტუტის წევრი

დეტალები

შესახებ

ბესიკ  კანკიამ 1985 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი სპეციალობით ბიოფიზიკა; 1989 წელს ფიზიკის ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: “ნუკლეინის მჟავეების ჰიდრატაცია. აკუსტიკური და დენსიმეტრული კვლევა”; სხვადასხვა დროს მუშაობდა შემდეგ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებში: თბილისის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში უმცროს მეცნიერ-თანამშრომლად (საქართველო, 1998-1991); ცუკუბას ბიომეცნიერებისა და ადამიანური ტექნოლოგიების ინსტიტუტში (იაპონია, 1992-1993); გეტინგენის მაქს პლანკის ბიოფიზიკის ინსტიტუტში მიწვეულ მეცნიერად (გერმანია, 1993-1997); ნებრასკის უნივერსიტეტში ასოცირებულ მკვლევრად (აშშ, 1997-2001); მინესოტის უნივერსიტეტში ასოცირებულ მკვლევრად (აშშ, 2001-2007); ოჰაიოს უნივერსიტეტში (აშშ) ჯერ მკვლევრად და ბიოფიზიკური ცენტრის მენეჯერად (2007-2011), ხოლო შემდეგ – უფროს მკვლევრად (2011 წლიდან). ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია 2011 წლიდან.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

  • დნმ-ისა და რნმ-ის  მეორეული სტრუქტურები; ნუკლეინის მჟავების კუადრუპლექსები; მოლეკულური დიაგნოსტიკა; დნმ-ზე დაფუძნებული ნანომასალები; გენეტიკური კოდის ევოლუცია

About

ბესიკ  კანკიამ 1985 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი სპეციალობით ბიოფიზიკა; 1989 წელს ფიზიკის ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: “ნუკლეინის მჟავეების ჰიდრატაცია. აკუსტიკური და დენსიმეტრული კვლევა”; სხვადასხვა დროს მუშაობდა შემდეგ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებში: თბილისის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში უმცროს მეცნიერ-თანამშრომლად (საქართველო, 1998-1991); ცუკუბას ბიომეცნიერებისა და ადამიანური ტექნოლოგიების ინსტიტუტში (იაპონია, 1992-1993); გეტინგენის მაქს პლანკის ბიოფიზიკის ინსტიტუტში მიწვეულ მეცნიერად (გერმანია, 1993-1997); ნებრასკის უნივერსიტეტში ასოცირებულ მკვლევრად (აშშ, 1997-2001); მინესოტის უნივერსიტეტში ასოცირებულ მკვლევრად (აშშ, 2001-2007); ოჰაიოს უნივერსიტეტში (აშშ) ჯერ მკვლევრად და ბიოფიზიკური ცენტრის მენეჯერად (2007-2011), ხოლო შემდეგ – უფროს მკვლევრად (2011 წლიდან). ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია 2011 წლიდან.


Research interests

  • დნმ-ისა და რნმ-ის  მეორეული სტრუქტურები; ნუკლეინის მჟავების კუადრუპლექსები; მოლეკულური დიაგნოსტიკა; დნმ-ზე დაფუძნებული ნანომასალები; გენეტიკური კოდის ევოლუცია