დარეჯან კახიანი

enka

ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

დეტალები

შესახებ

დარეჯან კახიანმა 1976 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის სახვითი ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი. 1978-1998 წლებში მუშაობდა დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში უმცროსი მეცნიერ-მუშაკად. 1990-1999 წლებში იყო საქართველოს განათლების სამინისტროსთან არსებული გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი. 1996 წლიდან დღემდე ბავშვთა ნეიროგანვითარების ცენტრის ფსიქოლოგია. 1999-2006 წლებში იყო თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის კათედრის გამგე. 2006 წლიდან დღემდე კი ილიას სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

ბავშვის ფსიქოლოგია, განვითარების ფსიქოლოგია, განვითარების დარღვევები, ფსიქოდიაგნოსტიკა, ფსიქოკონსულტირება, ხანდაზმულობის პრობლემები

About

დარეჯან კახიანმა 1976 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის სახვითი ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი. 1978-1998 წლებში მუშაობდა დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში უმცროსი მეცნიერ-მუშაკად. 1990-1999 წლებში იყო საქართველოს განათლების სამინისტროსთან არსებული გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი. 1996 წლიდან დღემდე ბავშვთა ნეიროგანვითარების ცენტრის ფსიქოლოგია. 1999-2006 წლებში იყო თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის კათედრის გამგე. 2006 წლიდან დღემდე კი ილიას სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია.


Research interests

ბავშვის ფსიქოლოგია, განვითარების ფსიქოლოგია, განვითარების დარღვევები, ფსიქოდიაგნოსტიკა, ფსიქოკონსულტირება, ხანდაზმულობის პრობლემები