დარეჯან ქობელაშვილი

enka

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა,  სპორტის მიმართულება, (სპეციალობა – ადამიანის ნორმალური ფიზიოლოგია, სპორტის  ფიზიოლოგია), ბიოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის დეკანის მოადგილე

შესახებ

დარეჯან ქობელაშვილმა 1988 წელს დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური კულტურის ინსტიტუტი, 1991 წელს კი – ამავე ინსტიტუტის ასპირანტურა. 2005 წელს საქართველოს მეცნიერებათა  აკადემიის ივ. ბერიტაშვილის სახელობის  ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ბიოლოგიაში თემაზე: ”თავის ტვინის ფუნქციური ლატერალიზაციისა და სენსო-მოტორული ასიმეტრიის პროფილის მნიშვნელობა მოზარდთა სპორტული მონაცემების შეფასებისათვის”. წლების განმავლობაში მუშობდა ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემიის ფიზიოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორის პოზიციაზე. იყო ამავე აკადემიის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი. ძირითადი კვლევითი საკითხებია: სუბდომინანტური კიდურით მოვარჯიშე ცაცია სპორტსმენის ფსიქომოტორიკა; მხედველობით-სივრცითი ორიენტაციის თავისებურებანი სპორტული ჩვევების ფორმირებაში; სენსომოტორული ასიმეტრიის გამოვლინება კვალიფიციურ სპორტსმენებში. არის 32 სამეცნიერო სტატიის ავტორი და 21 რეგიონალური და საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2009 წლიდან. იყო სპორტის ფაკულტეტის დეკანი, ცენტრ “სპორტის აკადემიის“  დირექტორი, 2013 წლიდან კი ბიზნესის სკოლის დეკანის მოადგილეა.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

 • სპორტსმენთა სივრცეში ორიენტაცია;
 • სენსომოტორული ასიმეტრიის პროფილი;
 • ცაციობის სიხშირის განაწილება;
 • სივრცითი ანალიზის ლატერალიზაცია;
 • მხედველობით-სივრცითი ორიენტაციის თავისებურებანი;
 • რეგლამენტირებული ლატერალური წვრთნის გავლენა;
 • სუბდომინანტური მიმართულებით წვრთნის მნიშვნელობა ფიზიკური რეაბილიტაციის სისტემაში.
 • თავის ტვინის ნახევარსფეროების დომინანტობა სპორტული დაოსტატების თვალსაზრისით.

About

დარეჯან ქობელაშვილმა 1988 წელს დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური კულტურის ინსტიტუტი, 1991 წელს კი – ამავე ინსტიტუტის ასპირანტურა. 2005 წელს საქართველოს მეცნიერებათა  აკადემიის ივ. ბერიტაშვილის სახელობის  ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ბიოლოგიაში თემაზე: ”თავის ტვინის ფუნქციური ლატერალიზაციისა და სენსო-მოტორული ასიმეტრიის პროფილის მნიშვნელობა მოზარდთა სპორტული მონაცემების შეფასებისათვის”. წლების განმავლობაში მუშობდა ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემიის ფიზიოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორის პოზიციაზე. იყო ამავე აკადემიის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი. ძირითადი კვლევითი საკითხებია: სუბდომინანტური კიდურით მოვარჯიშე ცაცია სპორტსმენის ფსიქომოტორიკა; მხედველობით-სივრცითი ორიენტაციის თავისებურებანი სპორტული ჩვევების ფორმირებაში; სენსომოტორული ასიმეტრიის გამოვლინება კვალიფიციურ სპორტსმენებში. არის 32 სამეცნიერო სტატიის ავტორი და 21 რეგიონალური და საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2009 წლიდან. იყო სპორტის ფაკულტეტის დეკანი, ცენტრ “სპორტის აკადემიის“  დირექტორი, 2013 წლიდან კი ბიზნესის სკოლის დეკანის მოადგილეა.


Research interests

 • სპორტსმენთა სივრცეში ორიენტაცია;
 • სენსომოტორული ასიმეტრიის პროფილი;
 • ცაციობის სიხშირის განაწილება;
 • სივრცითი ანალიზის ლატერალიზაცია;
 • მხედველობით-სივრცითი ორიენტაციის თავისებურებანი;
 • რეგლამენტირებული ლატერალური წვრთნის გავლენა;
 • სუბდომინანტური მიმართულებით წვრთნის მნიშვნელობა ფიზიკური რეაბილიტაციის სისტემაში.
 • თავის ტვინის ნახევარსფეროების დომინანტობა სპორტული დაოსტატების თვალსაზრისით.