ეკა ლეფსვერიძე

enka

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და საინჟინრო ფაკულტეტი, ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტი, დოქტორი, ნეირობიოლოგიის სრული პროფესორი

ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისის დირექტორი

დეტალები

კატეგორია:

შესახებ

ეკა ლეფსვერიძემ 1999 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიისა და მედიცინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატი ბიოლოგიის სპეციალობით, 2001 წელს კი – მაგისტრატურა ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრაზე. 2003 წლიდან მოღვაწეობა განაგრძო ჰამბურგში, მოლეკულური ნეირობილოგიის ცენტრში და 2006 წელს მოიპოვა დოქტორის ხარისხი ჰამბურგის უნივერსიტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტზე, მათემატიკის, ინფორმატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2007 წლიდან. გამოქვეყნებული აქვს ათი სამეცნიერო სტატია მაღალ იმპაქტ- ფაქტორიან ჟურნალში და სამეცნიერო მოღვაწეობისთვის მიღებული აქვს რამდენიმე ჯილდო და გრანტი.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

  • ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია, ნეირობიოლოგია, დასწავლა და მეხსიერება, ეპილეფსია, პათოგენური  ორგანიზმების კვლევა

About

ეკა ლეფსვერიძემ 1999 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიისა და მედიცინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატი ბიოლოგიის სპეციალობით, 2001 წელს კი – მაგისტრატურა ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრაზე. 2003 წლიდან მოღვაწეობა განაგრძო ჰამბურგში, მოლეკულური ნეირობილოგიის ცენტრში და 2006 წელს მოიპოვა დოქტორის ხარისხი ჰამბურგის უნივერსიტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტზე, მათემატიკის, ინფორმატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2007 წლიდან. გამოქვეყნებული აქვს ათი სამეცნიერო სტატია მაღალ იმპაქტ- ფაქტორიან ჟურნალში და სამეცნიერო მოღვაწეობისთვის მიღებული აქვს რამდენიმე ჯილდო და გრანტი.


Research interests

  • ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია, ნეირობიოლოგია, დასწავლა და მეხსიერება, ეპილეფსია, პათოგენური  ორგანიზმების კვლევა