გიორგი ბეგაძე

enka

ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრი, ასოცირებული პროფესორი

ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის დირექტორი

დეტალები

შესახებ

1994 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომერციის ფაკულტეტი ეკონომისტის კვალფიკაციით;
1999 წელს დაამთავრა USAID სასწავლო მომზადების კურსი და მიიღო სასწავლო ინსტრუქტორის (სასწავლო ტრენერი) კვალიფიკაცია;
2010 წელს მიიღო ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების (ISO) აუდიტორის კვალიფიკაცია;
2014 წელს შეისწავლა ვარშავის ეკონომიკური სკოლის/უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამების მეთოდოლოგიებს ტურიზმის მენეჯმენტის მიმართულებით.
ჩატარებული აქვს 20-მდე კვლევა და გამოქვეყნებული აქვს 10-მდე პუბლიკაცია ტურიზმის მიმართულებით.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2005 წლიდან. იყო ილიას უნივერსიტეტის აპარატის უფროსი.
2011 წლიდან – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის დირექტორი.
2013 წლიდან – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი ტურიზმის მენეჯმენტის საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურებზე
2014 წლიდან ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია
1995-2005 წლებში ფინანსთა, შემოსავლებისა და განათლების სამინისტროებში მუშაობდა სხვადასხვა თანამდებობებზე.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

  • ტურიზმის მდგრადი განვითარება
  • ტურიზმის საინფორმაციო ტექნოლოგიები
  • ეკოტურიზმი
  • კვებისა და სასმელების ინდუსტრია

About

1994 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომერციის ფაკულტეტი ეკონომისტის კვალფიკაციით;
1999 წელს დაამთავრა USAID სასწავლო მომზადების კურსი და მიიღო სასწავლო ინსტრუქტორის (სასწავლო ტრენერი) კვალიფიკაცია;
2010 წელს მიიღო ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების (ISO) აუდიტორის კვალიფიკაცია;
2014 წელს შეისწავლა ვარშავის ეკონომიკური სკოლის/უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამების მეთოდოლოგიებს ტურიზმის მენეჯმენტის მიმართულებით.
ჩატარებული აქვს 20-მდე კვლევა და გამოქვეყნებული აქვს 10-მდე პუბლიკაცია ტურიზმის მიმართულებით.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2005 წლიდან. იყო ილიას უნივერსიტეტის აპარატის უფროსი.
2011 წლიდან – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის დირექტორი.
2013 წლიდან – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი ტურიზმის მენეჯმენტის საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურებზე
2014 წლიდან ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია
1995-2005 წლებში ფინანსთა, შემოსავლებისა და განათლების სამინისტროებში მუშაობდა სხვადასხვა თანამდებობებზე.


Research interests

  • ტურიზმის მდგრადი განვითარება
  • ტურიზმის საინფორმაციო ტექნოლოგიები
  • ეკოტურიზმი
  • კვებისა და სასმელების ინდუსტრია