გიორგი ღოღობერიძე

enka

თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტი, ასოცირებული პროფესორი

 

შესახებ

2005. ფიზ./მათ. მეცნიერებათა კანდიდატი. მეცნიერებათა აკადემიის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია;
1994. ფიზიკოსი. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი;
2006-2014 წლებში იყო პოსტდოქტორალური მკვლევარი ლუვენის უნივერსიტეტში (ბელგია), კანზასის უნივერსიტეტში (აშშ), ვორვიკის უნივერსიტეტში (დიდი ბრიტანეთი) და კალაბრიის უნივერსიტეტში (იტალია). 2007-2014 წლებში იყო იუნესკოს თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტის (ტრიესტი, იტალია) ასოცირებული წევრი.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

  • დამაგნიტებული ტურბულენტობის თეორია;
  • მზის ქარის დინამიკა და გაცხელების პრობლემა;
  • პირველადი მაგნიტური ველების გენერაცია და ევოლუცია ადრეულ სამყაროში;
  • ტალღური და ტურბულენტური პროცესები იონოსფეროში და ატმოსფეროში.

About

2005. ფიზ./მათ. მეცნიერებათა კანდიდატი. მეცნიერებათა აკადემიის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია;
1994. ფიზიკოსი. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი;
2006-2014 წლებში იყო პოსტდოქტორალური მკვლევარი ლუვენის უნივერსიტეტში (ბელგია), კანზასის უნივერსიტეტში (აშშ), ვორვიკის უნივერსიტეტში (დიდი ბრიტანეთი) და კალაბრიის უნივერსიტეტში (იტალია). 2007-2014 წლებში იყო იუნესკოს თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტის (ტრიესტი, იტალია) ასოცირებული წევრი.


Research interests

  • დამაგნიტებული ტურბულენტობის თეორია;
  • მზის ქარის დინამიკა და გაცხელების პრობლემა;
  • პირველადი მაგნიტური ველების გენერაცია და ევოლუცია ადრეულ სამყაროში;
  • ტალღური და ტურბულენტური პროცესები იონოსფეროში და ატმოსფეროში.