გიორგი ჯაფარიძე

enka

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი სრული პროფესორი  ფიზიკის მიმართულება  კონდენსირებულ გარემოთა თეორია; ნანოფიზიკა

ოპტიკურ მესერში ჩაჭერილი კვანტური მატერიის კვლევის ცენტრი. მკვლევარი

დეტალები

კატეგორია:

შესახებ

გიორგი ჯაფარიძემ 1975 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. 1978 წლიდან მუშაობს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტში, სადაც გაიარა გზა ასპირანტიდან კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის განყოფილების გამგემდე. 1978 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „ერთგანზომილებიანი ფერმიონული სისტემების მაგნიტური თვისებები. ზუსტად ამოხსნადი მოდელები“, ხოლო 1998 წელს – სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: „დაბალგანზომილებიანი მაგნეტიზმისა და ზეგამტარობის უჩვეულო მოდელები“. 1991-2005 წლებში თანამშრომლობდა კიოლნის უნივერსიტეტის თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტთან და აუგსბურგის უნივერსიტეტის კორელირებული ელექტრონებისა და მაგნეტიზმის ინსტიტუტთან.  1998 წლიდან დღემდე თანამშრომლობს ფრიბურგის (შვეიცარია) და გოტებორგის (შვედეთი)  უნივერსიტეტების თეორიოული ფიზიკის ინსტიტუტებთან. 2001 წელს არჩეული იყო საქართველოს  მეცნიერებათა აკადემიის  წევრ-კორესპონდენტად, ხოლო 2013 წელს – ნამდვილ წევრად.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

  • დაბალგანზომილებიანი ელექტრონული და სპინური სისტემების თეორია.
  • მეტალი-იზოლატორი გადასვლები დაბალგანზომილებიან სისტემებში
  • მაგნეტო(სპინ)ტრონიკა
  • ოპტიკურ მესერებში ჩაჭერილი ულტრა-ცივი ატომურების სისტემები.
  • ზეგამტარტარობის არასტანდარტული მოდელები

About

გიორგი ჯაფარიძემ 1975 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. 1978 წლიდან მუშაობს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტში, სადაც გაიარა გზა ასპირანტიდან კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის განყოფილების გამგემდე. 1978 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „ერთგანზომილებიანი ფერმიონული სისტემების მაგნიტური თვისებები. ზუსტად ამოხსნადი მოდელები“, ხოლო 1998 წელს – სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: „დაბალგანზომილებიანი მაგნეტიზმისა და ზეგამტარობის უჩვეულო მოდელები“. 1991-2005 წლებში თანამშრომლობდა კიოლნის უნივერსიტეტის თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტთან და აუგსბურგის უნივერსიტეტის კორელირებული ელექტრონებისა და მაგნეტიზმის ინსტიტუტთან.  1998 წლიდან დღემდე თანამშრომლობს ფრიბურგის (შვეიცარია) და გოტებორგის (შვედეთი)  უნივერსიტეტების თეორიოული ფიზიკის ინსტიტუტებთან. 2001 წელს არჩეული იყო საქართველოს  მეცნიერებათა აკადემიის  წევრ-კორესპონდენტად, ხოლო 2013 წელს – ნამდვილ წევრად.


Research interests

  • დაბალგანზომილებიანი ელექტრონული და სპინური სისტემების თეორია.
  • მეტალი-იზოლატორი გადასვლები დაბალგანზომილებიან სისტემებში
  • მაგნეტო(სპინ)ტრონიკა
  • ოპტიკურ მესერებში ჩაჭერილი ულტრა-ცივი ატომურების სისტემები.
  • ზეგამტარტარობის არასტანდარტული მოდელები