გიორგი რაქვიაშვილი

enka

ასოცირებული პროფესორი

შესახებ

გიორგი რაქვიაშვილმა 1973 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. 1982 წელს მინსკის მათემატიკის ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე  „ჯვარედინი ჯგუფური რგოლების კოჰომოლოგიებისა და K-თეორიის შესახებ“. წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. რაზმაძის სახ. მათემატიკის ინსტიტუტში. ამჟამად მუშაობს ილიას სახლელმწიფო უნივერსიტეტში ასოცირებულ პროფესორად. არის ოცამდე სამეცნიერო შრომის ავტორი.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

  • ჰომოლოგიური ალგებრა და K- თეორია,
  • ლის ალგებრები და ლის ჯგუფები,
  • ჯგუფების წარმოდგენათა თეორია.

About

გიორგი რაქვიაშვილმა 1973 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. 1982 წელს მინსკის მათემატიკის ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე  „ჯვარედინი ჯგუფური რგოლების კოჰომოლოგიებისა და K-თეორიის შესახებ“. წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. რაზმაძის სახ. მათემატიკის ინსტიტუტში. ამჟამად მუშაობს ილიას სახლელმწიფო უნივერსიტეტში ასოცირებულ პროფესორად. არის ოცამდე სამეცნიერო შრომის ავტორი.


Research interests

  • ჰომოლოგიური ალგებრა და K- თეორია,
  • ლის ალგებრები და ლის ჯგუფები,
  • ჯგუფების წარმოდგენათა თეორია.