ირაკლი მაჭარაშვილი

enka

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით

შესახებ

ირაკლი მაჭარაშვილმა 1993 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი სპეციალობით ზოოლოგია. 2002 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ზოოლოგიის ინსტიტუტში დაიცვა  დისერტაცია თემაზე: „აღმოსავლეთ საქართველოს ფსილიდების (Hemiptera, Psylloidea) ფაუნისტური და ციტოგენეტიკური კვლევის შედეგები“. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სანკტ-პეტერბურგის ზოოლოგიის ინსტიტუტის კარიოსისტემატიკის განყოფილებაში, 122-ე საშუალო სკოლაში ბიოლოგიის პედაგოგად. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2008 წლიდან, იყო მოწვეული ლექტორი, ასისტენტ-პროფესორი, 2011 წლიდან ამავე უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

 • კონსერვაციული ბიოლოგია
 • ბიოგეოგრაფია
 • გარემოსდაცვითი მმართველობა, კანონმდებლობა და პოლიტიკა
 • გარემოსდაცვითი განათლება
 • ბუნებრივი რესურსების მართვა
 • მწვანე ეკონომიკა

About

ირაკლი მაჭარაშვილმა 1993 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი სპეციალობით ზოოლოგია. 2002 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ზოოლოგიის ინსტიტუტში დაიცვა  დისერტაცია თემაზე: „აღმოსავლეთ საქართველოს ფსილიდების (Hemiptera, Psylloidea) ფაუნისტური და ციტოგენეტიკური კვლევის შედეგები“. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სანკტ-პეტერბურგის ზოოლოგიის ინსტიტუტის კარიოსისტემატიკის განყოფილებაში, 122-ე საშუალო სკოლაში ბიოლოგიის პედაგოგად. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2008 წლიდან, იყო მოწვეული ლექტორი, ასისტენტ-პროფესორი, 2011 წლიდან ამავე უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია.


Research interests

 • კონსერვაციული ბიოლოგია
 • ბიოგეოგრაფია
 • გარემოსდაცვითი მმართველობა, კანონმდებლობა და პოლიტიკა
 • გარემოსდაცვითი განათლება
 • ბუნებრივი რესურსების მართვა
 • მწვანე ეკონომიკა