ირინა ლობჟანიძე

enka

ენათმეცნიერების მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

დეტალები

შესახებ

ირინა ლობჟანიძემ 2001 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013 წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია ენათმეცნიერებაში თემაზე – იდიომების სტრუქტურა და სემანტიკა ქართულში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2009 წლიდან, 2010 წლიდან იყო სამეცნიერო ჟურნალ „კადმოსის“ სამეცნიერო მდივანი. ძირითადი კვლევითი საკითხებია: ბუნებრივი ენის დამუშავება, თანამედროვე ქართული ენის კომპიუტერული მოდელირება სასრული პოზიციის ავტომატების გამოყენებით (xfst, lexc).


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

  • გამოყენებითი ენათმეცნიერება
  • კორპუსის ენათმეცნიერება
  • ლექსიკოგრაფია
  • ბუნებრივი ენის დამუშავება
  • სასრული პოზიციის ავტომატები (xfst, lexc)

About

ირინა ლობჟანიძემ 2001 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013 წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია ენათმეცნიერებაში თემაზე – იდიომების სტრუქტურა და სემანტიკა ქართულში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2009 წლიდან, 2010 წლიდან იყო სამეცნიერო ჟურნალ „კადმოსის“ სამეცნიერო მდივანი. ძირითადი კვლევითი საკითხებია: ბუნებრივი ენის დამუშავება, თანამედროვე ქართული ენის კომპიუტერული მოდელირება სასრული პოზიციის ავტომატების გამოყენებით (xfst, lexc).


Research interests

  • გამოყენებითი ენათმეცნიერება
  • კორპუსის ენათმეცნიერება
  • ლექსიკოგრაფია
  • ბუნებრივი ენის დამუშავება
  • სასრული პოზიციის ავტომატები (xfst, lexc)