ივანე აბიათარი

enka

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და სანჟინრო ფაკულტეტი, მედიცინა, ასოცირებული პროფესორი

მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის, მოლეკულური და ტრანსლაციური მედიცინის ცენტრის ხელმძღვანელი

დეტალები

შესახებ

ივანე აბიათარმა 2003 წელს დაამთავრა თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის მედიცინის ფაკულტეტი (გადააბარა 2010 წელს). 2004-2013 წლებში ეწეოდა სადოქტორო და პოსტსადოქტორო სამეცნიერო-პრაქტიკულ საქმიანობას ჰეიდელბერგის უნივერსიტეტში და მიუნხენის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში (გერმანია).  2004-2007 წლებში მუშაობდა ევროპის პანკრეასის კვლევით ცენტრში ჰეიდელბერგში. 2010 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მიუნხენის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ერთობლივი სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში. სადისერტაციო თემა – „პანკრეასის კიბოს პერინერვული ინვაზიის თავისებურებანი“. 2011 წელს მიენიჭა ზოგადი ქირურგის კვალიფიკაცია. ძირითადი კვლევითი საკითხებია: ონკოლოგია, ექსპერიმენტული ქირურგია, ტრანსლაციური და მოლეკულური მედიცინა. გამოქვეყნებული აქვს 20-მდე სამეცნიერო ნაშრომი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2013 წლიდან. 2015 წლიდან მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის, მოლეკულური და ტრანსლაციური მედიცინის ცენტრის ხელმძღვანელია.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

  • პანკრეასის ადენოკარცინომა
  • კიბოს ნერვებში ინვაზია
  • ღვიძლის ქრონიკული დაავადება
  • ტრანსლაციური მედიცინა
  • მოლეკულური ბიო-მედიცინა

About

ივანე აბიათარმა 2003 წელს დაამთავრა თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის მედიცინის ფაკულტეტი (გადააბარა 2010 წელს). 2004-2013 წლებში ეწეოდა სადოქტორო და პოსტსადოქტორო სამეცნიერო-პრაქტიკულ საქმიანობას ჰეიდელბერგის უნივერსიტეტში და მიუნხენის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში (გერმანია).  2004-2007 წლებში მუშაობდა ევროპის პანკრეასის კვლევით ცენტრში ჰეიდელბერგში. 2010 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მიუნხენის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ერთობლივი სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში. სადისერტაციო თემა – „პანკრეასის კიბოს პერინერვული ინვაზიის თავისებურებანი“. 2011 წელს მიენიჭა ზოგადი ქირურგის კვალიფიკაცია. ძირითადი კვლევითი საკითხებია: ონკოლოგია, ექსპერიმენტული ქირურგია, ტრანსლაციური და მოლეკულური მედიცინა. გამოქვეყნებული აქვს 20-მდე სამეცნიერო ნაშრომი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2013 წლიდან. 2015 წლიდან მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის, მოლეკულური და ტრანსლაციური მედიცინის ცენტრის ხელმძღვანელია.


Research interests

  • პანკრეასის ადენოკარცინომა
  • კიბოს ნერვებში ინვაზია
  • ღვიძლის ქრონიკული დაავადება
  • ტრანსლაციური მედიცინა
  • მოლეკულური ბიო-მედიცინა