კონსტანტინე ჩოკორაია

enka

სამართლის სკოლა, საჯარო სამართალი, ასოცირებული პროფესორი

შესახებ

კონსტანტინე ჩოკორაიამ 2011 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურა. 2012 წელს ჩააბარა ამავე უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამაზე და მუშაობს თემაზე: „პოლიტიკური პარტია – ხელისუფლებისათვის ბრძოლისა და ხელისუფლების განხორციელების საშუალება“. 2009-2010 და 2014-2015 წლებში მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო  საკონსტიტუციო კომისიაში, სადაც მისი ძირითადი საქმიანობა შეეხებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის მარეგულირებელ საქართველოს კონსტიტუციის მეშვიდე პრიმა თავს. 2010-2014 წლებში მუშაობდა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში და მონაწილეობდა სამართლის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცესში.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი

About

კონსტანტინე ჩოკორაიამ 2011 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურა. 2012 წელს ჩააბარა ამავე უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამაზე და მუშაობს თემაზე: „პოლიტიკური პარტია – ხელისუფლებისათვის ბრძოლისა და ხელისუფლების განხორციელების საშუალება“. 2009-2010 და 2014-2015 წლებში მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო  საკონსტიტუციო კომისიაში, სადაც მისი ძირითადი საქმიანობა შეეხებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის მარეგულირებელ საქართველოს კონსტიტუციის მეშვიდე პრიმა თავს. 2010-2014 წლებში მუშაობდა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში და მონაწილეობდა სამართლის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცესში.


Research interests

საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი