მაია სულხანიშვილი

enka

სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი კერძო სამართლის განხრით

შესახებ

დაბადებულია 1964 წელს ქ. ხაშურში. 1980 წელს დაამთავრა თბილისის 115-ე საშუალო სკოლა, 1987 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში სტაჟიორად, სახელმწიფო ნოტარიუსად,  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში მოქალაქეთა სამართლებრივი მომსახურების განყოფილების, შემდგომში კი სამმართველოს უფროსად. საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლებიოს კომიტეტში იურიდიული სამმართველოს უფროსად , კომიტეტის თავმჯდომარის მრჩევლად, საქართევლოს სახელმწიფო კანცელარიაში სახელმწიფო მრჩევლდა.  1999 წლიდან მოსამართლეა თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და საქართველოს უზენაეს სასამართლოში. წლების განმავლობაში იყო იუტიციის სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდდდდდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე, იუსტიციის საბჭოს წევრი. დღეისათვის მუშაობს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

  • კერძო სამართალი წარმოადგენს მის ინტერესების წყაროს, აქვს კვლევები სამოქალაქო საპროცესო სამართალში.

About

დაბადებულია 1964 წელს ქ. ხაშურში. 1980 წელს დაამთავრა თბილისის 115-ე საშუალო სკოლა, 1987 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში სტაჟიორად, სახელმწიფო ნოტარიუსად,  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში მოქალაქეთა სამართლებრივი მომსახურების განყოფილების, შემდგომში კი სამმართველოს უფროსად. საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლებიოს კომიტეტში იურიდიული სამმართველოს უფროსად , კომიტეტის თავმჯდომარის მრჩევლად, საქართევლოს სახელმწიფო კანცელარიაში სახელმწიფო მრჩევლდა.  1999 წლიდან მოსამართლეა თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და საქართველოს უზენაეს სასამართლოში. წლების განმავლობაში იყო იუტიციის სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდდდდდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე, იუსტიციის საბჭოს წევრი. დღეისათვის მუშაობს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ.


Research interests

  • კერძო სამართალი წარმოადგენს მის ინტერესების წყაროს, აქვს კვლევები სამოქალაქო საპროცესო სამართალში.