მალხაზ გიგიბერია

enka

შესახებ

მალხაზ გიგიბერიამ 1971 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი ინჟინერ-გეოლოგ-გეოფიზიკოსის სპეციალობით და იმავე წელს დაიწყო მუშაობა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გეოფიზიკის ინსტიტუტში, სადაც მუშაობდა 2004 წლამდე. 1982 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია და მიენიჭა ფიზიკა–მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. ხანგრძლივი პერიოდით მივლინებული იყო ექსპერტად ენგურჰესზე და სირიის არაბეთის რესპუბლიკაში მდ. ევფრატზე მშენებარე „ტიშრინის“ ჰიდროკვანძზე. 2004 წლიდან მუშაობდა სეისმური მონიტორინგის ცენტრში გამოყენებითი გეოფიზიკის მიმართულებით. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორია 2008 წლიდან. გამოქვეყნებული აქვს 47 სამეცნიერო პუბლიკაცია.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

  • საინჟინრო და გამოყენებითი გეოფიზიკა;
  • კერძოდ არასტანდარტული გეოფიზიკური მეთოდების შემუშავება და რეალიზაცია სხვადასხვა საინჟინრო ამოცანის გადასაჭრელად.

About

მალხაზ გიგიბერიამ 1971 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი ინჟინერ-გეოლოგ-გეოფიზიკოსის სპეციალობით და იმავე წელს დაიწყო მუშაობა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გეოფიზიკის ინსტიტუტში, სადაც მუშაობდა 2004 წლამდე. 1982 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია და მიენიჭა ფიზიკა–მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. ხანგრძლივი პერიოდით მივლინებული იყო ექსპერტად ენგურჰესზე და სირიის არაბეთის რესპუბლიკაში მდ. ევფრატზე მშენებარე „ტიშრინის“ ჰიდროკვანძზე. 2004 წლიდან მუშაობდა სეისმური მონიტორინგის ცენტრში გამოყენებითი გეოფიზიკის მიმართულებით. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორია 2008 წლიდან. გამოქვეყნებული აქვს 47 სამეცნიერო პუბლიკაცია.


Research interests

  • საინჟინრო და გამოყენებითი გეოფიზიკა;
  • კერძოდ არასტანდარტული გეოფიზიკური მეთოდების შემუშავება და რეალიზაცია სხვადასხვა საინჟინრო ამოცანის გადასაჭრელად.