მამუკა კოტეტიშვილი

enka

მიკრობიოლოგიის და მოლეკულური გენეტიკის პროფესორი. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების და საინჟინრო ფაკულტეტი 

დეტალები

კატეგორია:

შესახებ

მამუკა კოტეტიშვილმა 1986 წელს დაამთავრა ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი. 1995 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თბილისის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტში. 1999-2003 წლებში ატარებდა პოსტსადოქტორო კვლევებს მერილენდის უნივერსიტეტში (აშშ). 2003-2008 წლებში მუშაობდა  ამავე უნივერსიტეტის ჯერ ეპიდემიოლოგიის და პრევენციული მედიცინის ინსტრუქტორად, შემდეგ – ეპიდემიოლოგიისა და პრევენციული მედიცინის ასისტენტ-პროფესორად. 2008-2009 წლებში მუშაობდა ორგანიზაცია ATCC-ის მეცნიერად ვირჯინიაში (აშშ). ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიკრობიოლოგიის და მოლეკულური გენეტიკის პროფესორია 2009 წლიდან. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომები ინფექციური აგენტების მოლეკულური ეპიდემიოლოგიის სფეროში.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

  • ინფექციური აგენტების მოლეკულური ეპიდემიოლგია, მიკრობების ფილოგენეტიკა, მიკრობების ევოლუცია და დივერგენციის მექანიზმები

About

მამუკა კოტეტიშვილმა 1986 წელს დაამთავრა ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი. 1995 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თბილისის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტში. 1999-2003 წლებში ატარებდა პოსტსადოქტორო კვლევებს მერილენდის უნივერსიტეტში (აშშ). 2003-2008 წლებში მუშაობდა  ამავე უნივერსიტეტის ჯერ ეპიდემიოლოგიის და პრევენციული მედიცინის ინსტრუქტორად, შემდეგ – ეპიდემიოლოგიისა და პრევენციული მედიცინის ასისტენტ-პროფესორად. 2008-2009 წლებში მუშაობდა ორგანიზაცია ATCC-ის მეცნიერად ვირჯინიაში (აშშ). ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიკრობიოლოგიის და მოლეკულური გენეტიკის პროფესორია 2009 წლიდან. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომები ინფექციური აგენტების მოლეკულური ეპიდემიოლოგიის სფეროში.


Research interests

  • ინფექციური აგენტების მოლეკულური ეპიდემიოლგია, მიკრობების ფილოგენეტიკა, მიკრობების ევოლუცია და დივერგენციის მექანიზმები