მარინე ჯაფარიძე

enka

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  ფსიქოლოგიის მიმართულების სრული პროფესორი

დეტალები

კატეგორია:

შესახებ

1970 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. საკანდიდატო დისერტავია დაიცვა 1982 წელს ასაკობრივ და პადაგოგიური ფსიქოლოგიის განხრით,  თემაზე: „დიდაქტიკური თამაშის ფსიქოლოგიური მექანიზმის შესახებ“   1970 წლიდან დღემდე მუშაობს  ჯერ ა.ს. პუშკინის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტში, შემდეგ ს.ს. ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიურ უნვერსიტეტში , ამჟამად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

 • მასწავლებლის პროფესიული გადაწვის ფსიქოლოგიური ფაქტორების კვლევა
 • სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის კვლევა
 • მოსწავლეთა პრობლემური ქცევის ფსიქოლოგიური მოტივების კვლევა
 • სტრესის ქოპინგის კვლევა მოსწავლეებსა და სტუდენტებში
 • ემოციური ინტელექტის კვლევა ასოციალური ქცევის მოზარდებში
 • დიდაქტიკური თამაშის გამოყებების ეფექტიანობის ფსიქოლოგიური მექანიზმების შესწავლა

About

1970 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. საკანდიდატო დისერტავია დაიცვა 1982 წელს ასაკობრივ და პადაგოგიური ფსიქოლოგიის განხრით,  თემაზე: „დიდაქტიკური თამაშის ფსიქოლოგიური მექანიზმის შესახებ“   1970 წლიდან დღემდე მუშაობს  ჯერ ა.ს. პუშკინის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტში, შემდეგ ს.ს. ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიურ უნვერსიტეტში , ამჟამად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.


Research interests

 • მასწავლებლის პროფესიული გადაწვის ფსიქოლოგიური ფაქტორების კვლევა
 • სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის კვლევა
 • მოსწავლეთა პრობლემური ქცევის ფსიქოლოგიური მოტივების კვლევა
 • სტრესის ქოპინგის კვლევა მოსწავლეებსა და სტუდენტებში
 • ემოციური ინტელექტის კვლევა ასოციალური ქცევის მოზარდებში
 • დიდაქტიკური თამაშის გამოყებების ეფექტიანობის ფსიქოლოგიური მექანიზმების შესწავლა