მერაბ სვანაძე

enka

მათემატიკის პროფესორი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

დეტალები

კატეგორია:

შესახებ

მერაბ სვანაძემ 1977 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.”1998 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და მიენიჭა ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი, ხოლო 2004 წელს – პროფესორის წოდება.”ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია 2006 წლიდან.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

  • დრეკადობისა და თერმოდრეკადობის თეორიები, მყარი სხეულის მექანიკა, ფოროვან გარემოთა მექანიკა, ბიომექანიკა, მიკრო და ნანომექანიკა, უწყვეტ გარემოთა მექანიკა,
  • ტალღები და საკუთრივი რხევები უწყვეტ გარემოში, ნარევთა თეორია, მათემატიკური ფიზიკა, დიფერენციალური და ინტეგრალური განტოლებები.

About

მერაბ სვანაძემ 1977 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.”1998 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და მიენიჭა ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი, ხოლო 2004 წელს – პროფესორის წოდება.”ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია 2006 წლიდან.


Research interests

  • დრეკადობისა და თერმოდრეკადობის თეორიები, მყარი სხეულის მექანიკა, ფოროვან გარემოთა მექანიკა, ბიომექანიკა, მიკრო და ნანომექანიკა, უწყვეტ გარემოთა მექანიკა,
  • ტალღები და საკუთრივი რხევები უწყვეტ გარემოში, ნარევთა თეორია, მათემატიკური ფიზიკა, დიფერენციალური და ინტეგრალური განტოლებები.