ნინო გოგიბერიძე

enka

სამართლის სკოლა, ასისტენტ პროფესორი

დეტალები

შესახებ

ნინო  გოგიბერიძემ 2003 წელს დაასრულა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, 2005 წელს კი – ლონდონის ეკონომიკის სკოლის ადამიანის უფლებების მაგისტრატურა. წლების განმავლობაში მუშაობდა აშშ-ის იურისტთა ასოციაციის საქართველოს წარმომადგენლობაში, სადაც აქტიურად იყო ჩართული კანონის უზენაესობისა და სისხლის სამართლის რეფორმის პროგრამების მუშაობაში. 2006-2008 წლებში ხელმძღვანელობდა საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტის მედიამონიტორინგის სამსახურს. 2010-2013 წლებში იყო ჟურნალ „ტაბულას“ აღმასრულებელი რედაქტორი.  2012 წლიდან, ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტის ფარგლებში, მუშაობს ინსტიტუციურ რეფორმებზე, მათ შორის უფასო იურიდიული დახმარებისა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მიმართულებით.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

  • საერთაშორისო საჯარო სამართალი; საერთაშორისო სისხლის სამართალი;
  • მუდმივმოქმედი და ad hoc ტრიბუნალების პრაქტიკა; ადამიანის უფლებები;
  • ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა

About

ნინო  გოგიბერიძემ 2003 წელს დაასრულა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, 2005 წელს კი – ლონდონის ეკონომიკის სკოლის ადამიანის უფლებების მაგისტრატურა. წლების განმავლობაში მუშაობდა აშშ-ის იურისტთა ასოციაციის საქართველოს წარმომადგენლობაში, სადაც აქტიურად იყო ჩართული კანონის უზენაესობისა და სისხლის სამართლის რეფორმის პროგრამების მუშაობაში. 2006-2008 წლებში ხელმძღვანელობდა საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტის მედიამონიტორინგის სამსახურს. 2010-2013 წლებში იყო ჟურნალ „ტაბულას“ აღმასრულებელი რედაქტორი.  2012 წლიდან, ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტის ფარგლებში, მუშაობს ინსტიტუციურ რეფორმებზე, მათ შორის უფასო იურიდიული დახმარებისა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მიმართულებით.


Research interests

  • საერთაშორისო საჯარო სამართალი; საერთაშორისო სისხლის სამართალი;
  • მუდმივმოქმედი და ad hoc ტრიბუნალების პრაქტიკა; ადამიანის უფლებები;
  • ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა