ნინო მახარაძე

enka

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი, ეთნომუსიკოლოგიის მიმართულება, მუსიკოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

დეტალები

შესახებ

ნინო მახარაძემ 1983 წელს დაამთავრა ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მუსიკისმცოდნეობის ფაკულტეტი და 1986 წლიდან აქვე დაიწყო მუშაობა ჯერ ფოლკლორის კათედრის ლაბორანტად, შემდეგ მეცნიერ-თანამშრომლად და სპეციალისტად. 2009 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: ქართული „ნანა“: ჟანრის, სემანტიკისა და არტიკულაციის საკითხები“. სხვადასხვა დროს იყო თბილისის კონსერვატორიისა და ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მეთოდისტი, ხალხური სიმღერისა და საკრავების მუზეუმის მეცნიერ-თანამშრომელი, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის კულტურისა და ხელოვნების უნივერსიტეტის ფოლკლორის კომპლექსური კვლევის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მუსიკის ექსპერტი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ტრენერი (მოდული „ქართული მუსიკა“ ).
სისტემატურად მონაწილეობს რესპუბლიკურ თუ საერთაშორისო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში, ჩართულია ადგილობრივსა და საერთაშორისო პროექტებში; გამოქვეყნებული აქვს 40-ზე მეტი ნაშრომი (წიგნები, სტატიები, სანოტო კრებულები, აუდიოალბომები). 2015 წელს მისი მონოგრაფია „Hommo- Polyphonicus – პოლიკარპე ხუბულავა“ კულტურის სამინისტრომ წლის საუკეთესო სამუსიკისმცოდენო ნაშრომად აღიარა. ეწევა აქტიურ სარედაქტორო-საგამომცემლო საქმიანობას. არის ფოლკლორისტული ექსპედიციების მონაწილე და ხელმძღვანელი, სატელევიზიო გადაცემების ავტორი, ენციკლოპედია „საქართველოს“ კონსულტანტი. აქვს უცხოეთში ქართული ხალხური სიმღერის სწავლების გამოცდილება (დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ბელგია, ფინეთი, ესპანეთი). არის საქართველოს კომპოზიტორთა და მუსიკისმცოდნეთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნომუსიკოლოგიური კვლევის ჯგუფის წევრი. ამჟამად ხელმძღვანელობს სამ სადოქტორო ნაშრომს ეთნომუსიკოლოგიაში. ატარებს საჯარო ლექციებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლეს სასწავლებელში, სიმღერისა და საკრავების მუზეუმში, კონსერვატორიაში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის სისტემატურად აწყობს შეხვედრებს ფოლკლორულ ანსამბლებთან.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

სამეცნიერო ინტერესები ქართული ტრადიციული მუსიკის სემანტიკის პრობლემებს უკავშირდება. იკვლევს ქალთა ფოლკლორს, საბავშვო და ბავშვთა ფოლკლორს, საკრავიერ მუსიკას, ქართულ-ჩრდილოკავკასიურ პარალელებს და ა. შ.

About

ნინო მახარაძემ 1983 წელს დაამთავრა ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მუსიკისმცოდნეობის ფაკულტეტი და 1986 წლიდან აქვე დაიწყო მუშაობა ჯერ ფოლკლორის კათედრის ლაბორანტად, შემდეგ მეცნიერ-თანამშრომლად და სპეციალისტად. 2009 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: ქართული „ნანა“: ჟანრის, სემანტიკისა და არტიკულაციის საკითხები“. სხვადასხვა დროს იყო თბილისის კონსერვატორიისა და ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მეთოდისტი, ხალხური სიმღერისა და საკრავების მუზეუმის მეცნიერ-თანამშრომელი, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის კულტურისა და ხელოვნების უნივერსიტეტის ფოლკლორის კომპლექსური კვლევის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მუსიკის ექსპერტი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ტრენერი (მოდული „ქართული მუსიკა“ ).
სისტემატურად მონაწილეობს რესპუბლიკურ თუ საერთაშორისო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში, ჩართულია ადგილობრივსა და საერთაშორისო პროექტებში; გამოქვეყნებული აქვს 40-ზე მეტი ნაშრომი (წიგნები, სტატიები, სანოტო კრებულები, აუდიოალბომები). 2015 წელს მისი მონოგრაფია „Hommo- Polyphonicus – პოლიკარპე ხუბულავა“ კულტურის სამინისტრომ წლის საუკეთესო სამუსიკისმცოდენო ნაშრომად აღიარა. ეწევა აქტიურ სარედაქტორო-საგამომცემლო საქმიანობას. არის ფოლკლორისტული ექსპედიციების მონაწილე და ხელმძღვანელი, სატელევიზიო გადაცემების ავტორი, ენციკლოპედია „საქართველოს“ კონსულტანტი. აქვს უცხოეთში ქართული ხალხური სიმღერის სწავლების გამოცდილება (დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ბელგია, ფინეთი, ესპანეთი). არის საქართველოს კომპოზიტორთა და მუსიკისმცოდნეთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნომუსიკოლოგიური კვლევის ჯგუფის წევრი. ამჟამად ხელმძღვანელობს სამ სადოქტორო ნაშრომს ეთნომუსიკოლოგიაში. ატარებს საჯარო ლექციებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლეს სასწავლებელში, სიმღერისა და საკრავების მუზეუმში, კონსერვატორიაში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის სისტემატურად აწყობს შეხვედრებს ფოლკლორულ ანსამბლებთან.


Research interests

სამეცნიერო ინტერესები ქართული ტრადიციული მუსიკის სემანტიკის პრობლემებს უკავშირდება. იკვლევს ქალთა ფოლკლორს, საბავშვო და ბავშვთა ფოლკლორს, საკრავიერ მუსიკას, ქართულ-ჩრდილოკავკასიურ პარალელებს და ა. შ.