ნინო ყოჩიაშვილი

enka

საინჟინრო ფაკულტეტი, ასტრონომია, ასისტენტ-პროფესორი

მკვლევარი, ე. ხარაძის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია

დეტალები

შესახებ

ნინო ყოჩიაშვილმა 1982 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მატემატიკის ფაკულტეტი სპეციალობით: ასტრონომი, მათემატიკოსი; ასტრონომიისა და მათემატიკის მასწავლებელი და იმავე წლიდან მუშაობს აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში. აკვირდება და შეისწავლის სხვადასხვა ტიპის ორჯერად ვარსკვლავებს. 2006 წელს მეცნიერებათა კანდიდატის წოდების მისანიჭებლად დაიცვა დისერტაცია თემაზე: ”მოდელირების თანამედროვე მეთოდების გამოყენება შერჩეული მჭიდრო ორჯერადი სისტემებისათვის”. გამოქვეყნებული აქვს 25 სამეცნიერო ნაშრომი და ერთი სამეცნიერო-პოპულარული წიგნი. მისი სცენარით 2011 წელს გადაიღეს მოკლემეტრაჟიანი სამეცნიერო-პოპულარული ფილმი. არის ერთი სამაგისტრო და ერთი სადოქტორო პროგრამის ავტორი.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

 • მჭიდრო ორჯერადი ვარსკვლავები;
 • ბრწყინვალე ლურჯი ცვალებადები;
 • მასიური ვარსკვლავები და მათი ევოლუცია;
 • ასტრონომიული ვირტუალური ობსერვატორიები და მონაცემთა ბაზები;
 • ასტეროსეისმოლოგია;
 • მოდელირება ასტრონომიაში.

About

ნინო ყოჩიაშვილმა 1982 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მატემატიკის ფაკულტეტი სპეციალობით: ასტრონომი, მათემატიკოსი; ასტრონომიისა და მათემატიკის მასწავლებელი და იმავე წლიდან მუშაობს აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში. აკვირდება და შეისწავლის სხვადასხვა ტიპის ორჯერად ვარსკვლავებს. 2006 წელს მეცნიერებათა კანდიდატის წოდების მისანიჭებლად დაიცვა დისერტაცია თემაზე: ”მოდელირების თანამედროვე მეთოდების გამოყენება შერჩეული მჭიდრო ორჯერადი სისტემებისათვის”. გამოქვეყნებული აქვს 25 სამეცნიერო ნაშრომი და ერთი სამეცნიერო-პოპულარული წიგნი. მისი სცენარით 2011 წელს გადაიღეს მოკლემეტრაჟიანი სამეცნიერო-პოპულარული ფილმი. არის ერთი სამაგისტრო და ერთი სადოქტორო პროგრამის ავტორი.


Research interests

 • მჭიდრო ორჯერადი ვარსკვლავები;
 • ბრწყინვალე ლურჯი ცვალებადები;
 • მასიური ვარსკვლავები და მათი ევოლუცია;
 • ასტრონომიული ვირტუალური ობსერვატორიები და მონაცემთა ბაზები;
 • ასტეროსეისმოლოგია;
 • მოდელირება ასტრონომიაში.