თამარ ბარბაქაძე

enka

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი მოლეკულური ფარმაკოლოგიის მიმართულებით

ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტი

დეტალები

შესახებ

თამარ ბარბაქაძემ 1999 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატი. 2001 წელს დაამთავრა იმავე უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა „უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია“ და ამავე წელს ჩაირიცხა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურაში ბიოქიმიის მიმართულებით. 2005 წელს დაიცვა დისერტაცია და დაიწყო კვლევითი საქმიანობა  ივ. ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში უმცროს მეცნიერ-თანამშრომლად. 2006 წლიდან ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელია. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს 2009 წლიდან ჯერ ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე, 2013 წლიდან კი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორია.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

  • ნერვულ უჯრედებში მიმდინარე ენერგეტიკული პროცესების რეგულაცია; ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების მოქმედების მექანიზმების დადგენა; ნეიროინფლამაციური პროცესების მოლეკულური საფუძვლების გარკვევა.

About

თამარ ბარბაქაძემ 1999 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატი. 2001 წელს დაამთავრა იმავე უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა „უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია“ და ამავე წელს ჩაირიცხა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურაში ბიოქიმიის მიმართულებით. 2005 წელს დაიცვა დისერტაცია და დაიწყო კვლევითი საქმიანობა  ივ. ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში უმცროს მეცნიერ-თანამშრომლად. 2006 წლიდან ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელია. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს 2009 წლიდან ჯერ ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე, 2013 წლიდან კი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორია.


Research interests

  • ნერვულ უჯრედებში მიმდინარე ენერგეტიკული პროცესების რეგულაცია; ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების მოქმედების მექანიზმების დადგენა; ნეიროინფლამაციური პროცესების მოლეკულური საფუძვლების გარკვევა.