თამარ ჭანუყვაძე

enka

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის მიმართულებით; ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი; ასისიტენტ პროფესორი

პედაგოგი;  ინგლისურენოვანი დისკურსი

დეტალები

შესახებ

თამარ ჭანუყვაძე დაბადებულია ქალაქ თბილისში. წარჩინებით აქვს დამთავრებული ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო ინსტიტუტი და მოსკოვის მორის ტორეზის სახელობის უცხო-ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ასპირანტურა. არის ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი. დაცული აქვს დისერტაცია თემაზე „ფრაზეოლოგიურ ერთეულთა სტილისტური გამოყენება მოგზაურთა ჩანაწერების მიხედვით“  იგი ეწევა პედაგოგიურ მოღვაწეობას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ახდენს ინგლისური ენის სწავლების კოორდინირებას ანგლისტიკის მიმართულების სხვადასხვა დონეზე და უზრუნველყოფს მას საგამოცდო მასალებით, ტესტებითა და რიდერებით. არის სხვადასხვა სამეცნიერო ნაშრომების: სტატიების, სამაგისტრო ნაშრომების წიგნების რეცენზენტი.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

ინგლისური ენის სწავლების მეთოდოლოგია და მასთან დაკავშირებული სიახლეები, პრობლემატიკა და გამოწვევები.

About

თამარ ჭანუყვაძე დაბადებულია ქალაქ თბილისში. წარჩინებით აქვს დამთავრებული ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო ინსტიტუტი და მოსკოვის მორის ტორეზის სახელობის უცხო-ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ასპირანტურა. არის ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი. დაცული აქვს დისერტაცია თემაზე „ფრაზეოლოგიურ ერთეულთა სტილისტური გამოყენება მოგზაურთა ჩანაწერების მიხედვით“  იგი ეწევა პედაგოგიურ მოღვაწეობას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ახდენს ინგლისური ენის სწავლების კოორდინირებას ანგლისტიკის მიმართულების სხვადასხვა დონეზე და უზრუნველყოფს მას საგამოცდო მასალებით, ტესტებითა და რიდერებით. არის სხვადასხვა სამეცნიერო ნაშრომების: სტატიების, სამაგისტრო ნაშრომების წიგნების რეცენზენტი.


Research interests

ინგლისური ენის სწავლების მეთოდოლოგია და მასთან დაკავშირებული სიახლეები, პრობლემატიკა და გამოწვევები.