თამაზ გაბისონია

enka

ეთნომუსიკოლოგი, ასოცირებული პროფესორი 

ეთნომუსიკოლოგიური კვლევის ჯგგუფის თანახელმძღვანელი

დეტალები

შესახებ

თამაზ გაბისონიამ 1986 წელს დაამთავრა ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია მუსიკისმცოდნეობის სპეციალობით და 2009 წელს მიენიჭა მუსიკოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 1995-2011 წლებში მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში პედაგოგად და მეცნიერ-თანამშრომლად. სხვადასხვა წლებში ასწავლიდა თბილისის კულტურის ინსტიტუტში, გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლეს სასწავლებელში, ბათუმის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2011 წლიდან.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

ქართული ხალხური მუსიკა და საეკლესიო საგალობელი, მსოფლიო ხალხთა ტრადიციული მუსიკა, მუსიკა და რელიგია, სემიოტიკა

About

თამაზ გაბისონიამ 1986 წელს დაამთავრა ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია მუსიკისმცოდნეობის სპეციალობით და 2009 წელს მიენიჭა მუსიკოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 1995-2011 წლებში მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში პედაგოგად და მეცნიერ-თანამშრომლად. სხვადასხვა წლებში ასწავლიდა თბილისის კულტურის ინსტიტუტში, გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლეს სასწავლებელში, ბათუმის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2011 წლიდან.


Research interests

ქართული ხალხური მუსიკა და საეკლესიო საგალობელი, მსოფლიო ხალხთა ტრადიციული მუსიკა, მუსიკა და რელიგია, სემიოტიკა