ვანო გოგელია

enka

სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი

დეტალები

შესახებ

ვანო გოგელია მუშაობს ორგანიზაციაში „PwC საქართველო“ იურისტის პოზიციაზე. მისი სამუშაო გამოცდილება მოიცავს „EY საქართველოს“ ოფისში იურისტის პოზიციაზე მუშაობის 4-წლიან და, მანამდე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში უფროსი მრჩევლის პოზიციაზე 3-წლიან გამოცდილებას. ვანომ დაამთავრა პენსილვანიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა (LLM ხარისხი), ესსექსის უნივერსიტეტი (MA ხარისხი), თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა (ბაკალავრი) და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (ბაკალავრი).


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

საკორპორაციო სამართალი; გადახდისუუნარობის სამართალი; ვალდებულებითი სამართალი.

About

ვანო გოგელია მუშაობს ორგანიზაციაში „PwC საქართველო“ იურისტის პოზიციაზე. მისი სამუშაო გამოცდილება მოიცავს „EY საქართველოს“ ოფისში იურისტის პოზიციაზე მუშაობის 4-წლიან და, მანამდე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში უფროსი მრჩევლის პოზიციაზე 3-წლიან გამოცდილებას. ვანომ დაამთავრა პენსილვანიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა (LLM ხარისხი), ესსექსის უნივერსიტეტი (MA ხარისხი), თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა (ბაკალავრი) და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (ბაკალავრი).


Research interests

საკორპორაციო სამართალი; გადახდისუუნარობის სამართალი; ვალდებულებითი სამართალი.