ზაალ კიკვიძე

enka

ინტერდისციპლინური ბიოლოგიის პროფესორი

დირექტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 4D კვლევითი ინსტიტუტი

ხელმძღვანელი, ბიოლოგიური მრავალფეროვნების სოციო-ეკოლოგიური კვლევის პროგრამა

ხელმძღვანელი, საქართველოსა და ინდონეზიის ბიოლოგიური და კულტურული მრავალფეროვნების ერთობლივი კვლევების პროგრამა

დეტალები

კატეგორია:

შესახებ

ზაალ კიკვიძემ 1978 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი. 1983 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია მემბრანების ბიოლოგიის განხრით თემაზე: „ნატრიუმ-კალიუმ-ატეფაზის ფუნქციური რეგულაცია“. მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიოლოგიისა და შემდეგ ბოტანიკის ინსტიტუტში, ასევე საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ინსტიტუტში. გაიარა ეკოლოგიური განათლების კურსი გლაზგოს სტრათკლაიდის უნივერსიტეტის ჯორდანჰილის კოლეჯში (დიდი ბრიტანეთი). 1993 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ზოგად ბიოლოგიაში თემაზე: „ბიოლოგიური სისტემების სტრუქტურული და ფუნქციური ოპტიმიზაცია“. ატარებდა პოსტსადოქტორო კვლევებს ჩიბას უნივერსიტეტში (იაპონია) და არიდული ზონების ექსპერიმენტულ სადგურში (ალმერია, ესპანეთი), იყო ასოცირებული პროფესორი ტოკიოს უნივერსიტეტში (იაპონია). კვლევის ძირითადი მიმართულებებია: მცენარეთა ეკოლოგია, მათი სახეობრივი მრავალფეროვნება და გეოგრაფიული განაწილებები ეკოლოგიურ გრადიენტებზე, სახეობათა თანაცხოვრების წესები და ორგანიზმთა შორის ურთიერთქმედება, ეკოლოგიური განათლება, ეთნო-ეკოლოგია და სოციო-ეკოლოგია. გამოქვეყნებული აქვს ოთხმოცი სამეცნიერო, პედაგოგიური და სამეცნიერო-პოპულარული შრომა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს 2006 წლიდან, 2012 წლიდან არის ეკოლოგიის პროფესორი, ხოლო 2014 წლიდან – 4D კვლევითი ინსტიტუტის თანადირექტორი.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

 • სიცოცხლე დედამიწაზე, მისი ფორმები და ისტორია
 • დედამიწის ბიოლოგიური რესურსები
 • ბიოლოგიური მრავალფეროვნება და ეკოლოგიური ურთიერთობები ეკოსისტემების ორგანიზაციის სხვადასხვა დონეებზე ორგანიზმებიდან დაწყებული ბიოსფეროთი დამთავრებული
 • სკოლების როლი ეკოლოგიურ განათლებაში
 • ორგანიზმებს შორის ურთიერთობები ეკოლოგიურ გრადიენტებზე
 • რიტუალური მცენარეების ეთნო-ბოტანიკა
 • ადამიანისა და ველური ბუნების კონფლიქტების სოციო-ეკოლოგიური ანალიზი
 • მეცნიერების სხვადასხვა დარგების ურთიერთობები ინტერდისციპლინური კვლევებში
 • ურთიერთკავშირი ბიოლოგიურ და კულტურულ მრავალფეროვნებებს შორის

About

ზაალ კიკვიძემ 1978 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი. 1983 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია მემბრანების ბიოლოგიის განხრით თემაზე: „ნატრიუმ-კალიუმ-ატეფაზის ფუნქციური რეგულაცია“. მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიოლოგიისა და შემდეგ ბოტანიკის ინსტიტუტში, ასევე საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ინსტიტუტში. გაიარა ეკოლოგიური განათლების კურსი გლაზგოს სტრათკლაიდის უნივერსიტეტის ჯორდანჰილის კოლეჯში (დიდი ბრიტანეთი). 1993 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ზოგად ბიოლოგიაში თემაზე: „ბიოლოგიური სისტემების სტრუქტურული და ფუნქციური ოპტიმიზაცია“. ატარებდა პოსტსადოქტორო კვლევებს ჩიბას უნივერსიტეტში (იაპონია) და არიდული ზონების ექსპერიმენტულ სადგურში (ალმერია, ესპანეთი), იყო ასოცირებული პროფესორი ტოკიოს უნივერსიტეტში (იაპონია). კვლევის ძირითადი მიმართულებებია: მცენარეთა ეკოლოგია, მათი სახეობრივი მრავალფეროვნება და გეოგრაფიული განაწილებები ეკოლოგიურ გრადიენტებზე, სახეობათა თანაცხოვრების წესები და ორგანიზმთა შორის ურთიერთქმედება, ეკოლოგიური განათლება, ეთნო-ეკოლოგია და სოციო-ეკოლოგია. გამოქვეყნებული აქვს ოთხმოცი სამეცნიერო, პედაგოგიური და სამეცნიერო-პოპულარული შრომა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს 2006 წლიდან, 2012 წლიდან არის ეკოლოგიის პროფესორი, ხოლო 2014 წლიდან – 4D კვლევითი ინსტიტუტის თანადირექტორი.


Research interests

 • სიცოცხლე დედამიწაზე, მისი ფორმები და ისტორია
 • დედამიწის ბიოლოგიური რესურსები
 • ბიოლოგიური მრავალფეროვნება და ეკოლოგიური ურთიერთობები ეკოსისტემების ორგანიზაციის სხვადასხვა დონეებზე ორგანიზმებიდან დაწყებული ბიოსფეროთი დამთავრებული
 • სკოლების როლი ეკოლოგიურ განათლებაში
 • ორგანიზმებს შორის ურთიერთობები ეკოლოგიურ გრადიენტებზე
 • რიტუალური მცენარეების ეთნო-ბოტანიკა
 • ადამიანისა და ველური ბუნების კონფლიქტების სოციო-ეკოლოგიური ანალიზი
 • მეცნიერების სხვადასხვა დარგების ურთიერთობები ინტერდისციპლინური კვლევებში
 • ურთიერთკავშირი ბიოლოგიურ და კულტურულ მრავალფეროვნებებს შორის