ზურაბ ჯანელიძე

enka

შესახებ

ზურაბ ჯანელიძემ 1991 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი. 1996 წელს დაიცვა დისეტრაცია თემაზე: ”კოლხეთის დაბლობის სანაპირო ზონის საინჟინრო გეომორფოლოგია და გეოეკოლოგია”. 1991-2007 წლებში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტზე მუშაობდა მეცნიერ-მუშაკად და კითხულობდა სალექციო კურსს გემორფოლოგია-გეოეკოლოგიის კათედრაზე. 2007-2011 წლებში მუშაობდა ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილედ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2008 წლიდან. არის ამავე უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი. 2010-2014 წლებში უძღვებოდა გეოგრაფიის მიმართულებას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტში.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

 • გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგია
 • პალეოგეოგრაფია
 • ზღვის სანაპირო პროცესები
 • გაუდაბნოების პროცესი საქართველოში
 • სპელეოლოგია
 • კლიმატის ცვლილების გავლენა ლადშაფტზე

About

ზურაბ ჯანელიძემ 1991 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი. 1996 წელს დაიცვა დისეტრაცია თემაზე: ”კოლხეთის დაბლობის სანაპირო ზონის საინჟინრო გეომორფოლოგია და გეოეკოლოგია”. 1991-2007 წლებში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტზე მუშაობდა მეცნიერ-მუშაკად და კითხულობდა სალექციო კურსს გემორფოლოგია-გეოეკოლოგიის კათედრაზე. 2007-2011 წლებში მუშაობდა ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილედ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2008 წლიდან. არის ამავე უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი. 2010-2014 წლებში უძღვებოდა გეოგრაფიის მიმართულებას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტში.


Research interests

 • გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგია
 • პალეოგეოგრაფია
 • ზღვის სანაპირო პროცესები
 • გაუდაბნოების პროცესი საქართველოში
 • სპელეოლოგია
 • კლიმატის ცვლილების გავლენა ლადშაფტზე