სოფიო ლებანიძე

სოფიო ლებანიძე

სოფიო ლებანიძემ 2003 წელს დაამთავრა თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სპეციალობით და მოიპოვა მაგისტრის ხარისხი. ამავე პერიოდიდად დაიწყო მუშაობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში. მისი საქმიაობის სფეროს წარმოადგენდა ჯანდაცვის სისტემები და პოლიტიკა, დაფინანსება, რეგულირება და სხვა. მუშაობდა როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორებში. თანამშრომლობდა საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან. 2008 წლიდან ეწევა აკადემიურ საქმიანობას –  კითხულობს ლექციებს, მუშაობს ტრენერად და დამოუკიდებელ ექსპერტად. პროფესიული განვითარების მიზნით, 2012 წელს მოიპოვა სასწავლო გრანტი და სწავლა გააგრძელა სირაკუზის უნივერსიტეტის სახელმწიფო ადმინისტრირების მაქსველის სკოლაში (აშშ), მოიპოვა სახელმწიფო ადმინისტრირების აღმასრულებელი მაგისტრის ხარისხი. ფლობს სახელმწიფო ადმინისტრირების მაქსველის სკოლის სერტიფიკატებს არასამთავრობო ორგანიზაციების მართვა-ლიდერობასა და ჯანდაცვის მართვაში.