გიორგი რამიშვილი

გიორგი რამიშვილი

გიორგი რამიშვილმა 1988 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი სპეციალობით – ასტრონომია, 1992 წელს კი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ასპირანტურა. 2005 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „შესაძლო კავშირები ასტრონომიულ მოვლენებსა და მიწისძვრებს შორის“. სხვადასხვა დროს თანამშრომლობდა შემდეგ უნივერსიტეტებთან და სამეცნიერო ინსტიტუტებთან:

  • მალაგის უნივერსიტეტი (ესპანეთი, 1998-2001)
  • მოსკოვის დედამიწის ფიზიკის ინსტიტუტი (რუსეთი, 1998-2001)
  • შემახის ასტროფიზიკური ობსერვატორია (აზერბაიჯანი, 2001-2009)
  • ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აზერბაიჯანი, 2001-2009)
  • ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი (ბელგია, 2010-2015)
  • გრაცის კოსმოსური კვლევის ინსტიტუტი (ავსტრია, 2010-2015)