სამართლის სკოლის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამართლის სკოლა, საჯარო სამართალი,  პროფესორი

გია გეწაძემ 1995 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. მუშაობდა პროფესორის ასისტენტად  Greifswald Universit-ში (გერმანია). წლების განმავლობაში იყო საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, საქართველოს იუსტიიციის საბჭოს მდივანი, იმერეთის გუბერნატორი, არასამთავრობო ორგანიზაცია IRIS Georgia-ს უფროსი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანი. ამჟამად უკრაინის იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილეა.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი

 • “ადამინის უფლებების დაცვის კონსტიტუციური გარანტიები “, ჟურნალი – დისკუსიები საქართველოს კონსტიტუციის შესახებ, 1997
 • “საკონსტიტუციო სასამართლოს აღმოცენება განვითარება”, ჟურნალი – ადამიანი და კონსტიტუციის 1997 # 1
 • ბიულეტენი # 4 – საქართველოს სახელმწიფო ტერიტორიული მოწყობის კონცეფცია- ზურაბ ადეიშვილი / კონსტანტინე კუბლაშვილი / გია გეწაძე / გიორგი გოგიაშვილი და დავით რამიშვილი, 1997
 •  საკონსტიტუციო სამართალი და პოლიტიკა, ქართული სამართლის მიმოხილვა, პირველი და მეორე კვარტალი, (თანაავტორი), 2002
 • 2003-დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში,საკონსტიტუციო სისტემა საქართველოში.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი

 • შესავალი საჯარო სამართალში (2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
 • კონსტიტუციური მართლმსაჯულება (2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
 • შესავალი სამართალმცოდნეობაში (2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)

ბაკალავრიატი

 • შესავალი საჯარო სამართალში (2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
 • კონსტიტუციური მართლმსაჯულება (2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
 • შესავალი სამართალმცოდნეობაში (2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)