შალვა პაპუაშვილი

შალვა პაპუაშვილი

შალვა პაპუაშვილმა 1998 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტი საერთაშორისო სამართლის სპეციალობით. 1999 წელს მოიპოვა სამართლის მაგისტრის (LL.M.), ხოლო 2002 წელს – სამართლის დოქტორის (Dr. iur.) ხარისხი საარლანდის უნივერსიტეტში (გერმანია). 2003 წლიდან არის გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) სამართლის პროგრამის ექსპერტი, ხოლო, 2015 წლიდან –  ამავე პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილე. საადვოკატო ფირმის – „ერისთავი და პარტნიორები“ – მრჩეველია. 2012-2015 წლებში იყო კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი. 2015 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნვერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორია.