თამარ გურჩიანი

თამარ გურჩიანი

599 903 362
ილიას სახლმწიფო უნივერსიტეტი D103 ჭავჭავაძის გამზირი #32

თამარ გურჩიანი სამართალს სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იგი არის უილიამისა და მერის კოლეჯის სამართლის სკოლის მაგისტრი. შესაძლებლობების განვითარების მენეჯერი აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტში, USAID-ის მიერ დაფუძნებულ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის პროექტში. რადიო „თავისუფლების“ ბლოგერი. კონსულტანტი ორგანიზაციისა „საერთაშორისო პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“.