მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, პოლიტიკის მიმართულებით

დავით აფრასიძემ 1998 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. დოქტორის აკადემიური ხარისხი მოიპოვა ჰამბურგის უნივერსიტეტში 2003 წელს. სხვადასხვა დროს იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის და სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ფაკულტეტის დეკანი. საუნივერსიტეტო საქმიანობის გარდა, სხვადასხვა დროს მუშაობდა საქართველოს საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელში, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ასევე აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობის გამოცდილება. არის კონრად ადენაუერის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს კონსულტანტი. 2009-2010 წლებში იყო ფულბრაიტის სტიპენდიანტი დიუკის უნივერსიტეტში (ჩრდ. კაროლინა, აშშ). 2000-2004 წლებში იყო ჰამბურგის უნივერსიტეტთან არსებული მშვიდობის კვლევებისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაცია
 • დემოკრატიზაცია
 • პოლიტიკური ინსტიტუტები
 • საგარეო პოლიტიკა

რჩეული პუბლიკაციები

 • Country Report Georgia 2012, Freedom House: Nations in Transit 2012: 219-237.
 •  Guns and Roses: Huntington’s Secret Admirer in the Caucasus, (with D. Siroky), Democratization 2011; 18(6): 1227-1245.
 • Country Report Georgia 2011, Freedom House: Nations in Transit 2011: 219-238.
 • Country Report Georgia 2010, Freedom House: Nations in Transit 2010: 211-230.

 წიგნები

 •  Die Außen- und Sicherheitspolitik Georgiens: Zur Rolle kleiner und schwacher Staaten in der neuen europäischen Friedensordnung, Nomos Verlag, Baden-Baden 2003.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი

 • საერთაშორისო პოლიტიკის თანამედროვე პრობლემები (გაზაფხულის სემესტრი)

მაგისტრატურა

 • ევროპის ქვეყნების საგარეო პოლიტიკის ანალიზი (გაზაფხულის სემესტრი)
 • პოლიტიკის მეცნიერების შესავალი (შემოდგომის სემესტრი)

დოქტორანტურა

 • სადოქტორო სემინარი (შემოდგომის სემესტრი)

ბაკალავრიატი

 • საერთაშორისო ორგანიზაციები (2012)
 • გერმანიის პოლიტიკური სისტემა (2006-2008)

მაგისტრატურა

 • ჩრდილოეთ კავკასიაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები (2010)
 • პოსტსაბჭოთა სივრცის ტრანსფორმაცია (2003-2006)
 • საგარეო პოლიტიკის ანალიზი (2003-2006)

დოქტორანტურა

იარაღი, ფული და მეზობლები: როგორ ყალიბდება საგარეო პოლიტიკა გარდამავალ ქვეყნებში, (2011)

შემდეგი გამოცემების ქართული თარგმანის სამეცნიერო რედაქტორი:

 • ბრუს ჯენტლესონი, ამერიკის საგარეო პოლიტიკა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი 2015
 • ჯანეტ ბუტლოფ ჯონსონი, ჰ.ტ. რეინოლდსი, პოლიტიკის მეცნიერების კვლევის მეთოდები, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი 2013
 •  რობერტ არტი, რობერტ ჯერვისი, საერთაშორისო პოლიტიკა: მუდმივი ცნებები და თანამედროვე საკითხები, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი 2011
 • თომას მ. მაგშტადტი, გავიგოთ პოლიტიკა: იდეები, ინსტიტუტები და პრობლემები, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი 2010