მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკა, ბიზნესის ადმინისტრირება, სრული პროფესორი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ინსტიტუტის დირექტორი,წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი

დიმიტრი ჯაფარიძემ 1983 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი ტურიზმისა და მხარეთმცოდნეობის სპეციალობით, ხოლო 1999 წელს – იურიდიული ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობთ. სწავლის დროს დაკავებული იყო სპორტით, არის პირველი თანრიგის მფლობელი ცურვასა და კალათბურთში, საქართველოს ორგზის და საბჭოთა კავშირის საკლუბო გათამაშების ჩემპიონი კალათბურთში. 1991-1992 წლებში სწავლობდა შვეიცარიაში, ნეშატელის უნივერსიტეტის ბიზნესის პროგრამაზე, გაიარა სასწავლო პრაქტიკა შვეიცარიის ტურიზმის უმაღლეს სკოლაში. 1999-2003 წლებში სწავლობდა ციურიხის რ. კენედის სახელობის კოლეჯში, სადაც მიენიჭა ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხი.
გაიარა ტრეინინგები ევროპისა და აშშ-ის 20-მდე უმაღლეს სასწავლებელსა და საერთაშორისო ორგანიზაციაში ბიზნესის, საბანკო, საფინანსო და საერთაშორისო სავაჭრო პროგრამების განხრით. მონაწილეობდა ევროკავშირის არაერთ საგანმანათლებლო პროექტში. 2013 წელს მოიპოვა კემბრიჯის უნივერსიტეტის კვლევითი სტიპენდია, 2015 წელს კი – კარნეგის ფონდის სტიპენდია. მიწვეული მკვლევრის სტატუსით 2015 წელს მუშაობდა აშშ-ის კენტუკის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხოლო 2016 წელს – ნიუ-იორკში, კოლუმბიის უნივერსიტეტში.
1993-2004 წლებში საქართველოს კომერციულ ბანკებში იკავებდა სხვადასხვა ხელმძღვანელ პოზიციას. 2003-2008 წლებში იყო საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის პრეზიდენტი. 2005-2008 წლებში არჩეული იყო გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (ჟენევა) ვაჭრობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილედ, 2005-2009 წლებში კი – „ათასწლეულის გამოწვევა – საქართველოს“ სადამკვირვებლო საბჭოს თავმჯდომარედ.
2006 წლიდან არჩეულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორად, ხოლო 2012 წლიდან – სრულ პროფესორად. 2008-2009 წლებში ხელმძღვანელობდა სპორტის აკადემიას, ხოლო 2009-2010 წლებში – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტებს. მონაწილეობდა მრავალ საერთაშორისო კონფერენციაში.

მისი კვლევითი ინტერესის სფეროებია: მცირე ბიზნესი, მეწარმეობა, ტურიზმი, სტრატეგიული მართვა, განვითარების ეკონომიკა, სასოფლო განვითარება, ევროკავშირის ეკონომიკური ინტეგრაცია, გლობალური პოლიტიკურ ეკონომიკა, სამხრეთ კავკასიის ეკონომიკა და ა.შ.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

მცირე ბიზნესი, მეწარმეობა, ტურიზმი, სტრატეგიული მართვა, განვითარების ეკონომიკა, სასოფლო განვითრება, ევროკავშირის ეკონომიკური ინტეგრაცია, გლობალური პოლიტიკურ ეკონომიკა, სამხრეთ კავკასიის ეკონომიკა და ა. შ.

წიგნები

 • ფასები და ხელფასები მსოფლიოში, 1993;
 • გეოგრაფიული აღნიშვნები კომერციულ პრაქტიკაში, 2005;
 • Rural Development in Georgia – Improving Competitiveness by Promoting Tourism and Small – Business(Satsire Case, Georgia) – under preparation to be published as a monograph.

არის შემდეგი გამოცემების სამეცნიერო რედაქტორი  

 •  შესავალი ეფექტური ბაზრების ჰიპოთეზაში – უმსხვილესი ბანკების მაგალითი, ნ. ყაველაშვილი, 2013;
 • სახელმწიფო საგადასახადო პოლიტიკის თეორიული ასპექტები, 2011;
 • პოლონეთის ეკონომიკა გარდამავალ პერიოდში, 2010;
 • კალათბურთი ახალგაზრდა მოთამაშეებისათვის (სახელმძღვანელო მწვრთნელთათვის) – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს კალათბურთის ფედერაცია, 2009;
 • გადასახადები – მ. მიქელაიშვილი, გამომცემლობა “სიტყვა”, თბილისი, 2009.                                                                             

სტატიები ჟურნალებში

 • ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების შეფასება, 2017;
 • თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების შეფასება, 2017;
 • Georgian Macroeconomic Forecasting Using Bayesian Vector Autoregressive Approach, 2017, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 2017; 2(191): 42-49;
 • Improving Institutional Effectiveness Through Human Resources Development – Awarding Tenure at University of Kentucky, 2015, Lexington, University of Kentucky;
 • მაღალი პერფორმანსის მქონე ორგანიზაციები საქართველო საბანკო სექტორში, ეროვნული ბანკის ჟურნალი – „ეკონომიკა და საბანკო საქმე“, ტომი 2, N3, 2014;
 • მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პოლიტიკის ანალიზი საქართველოში“, 2012, GFSIS;

სტატიები გაზეთებში

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია საქართველოში, 2003

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • ევროკავშირის ეკონომიკური ინტეგრაცია – 2013-2018,/სამაგისტრო
 • გლობალური პოლიტიკური ეკონომიკა – 2014-2018/სამაგისტრო
 • სსრკ ეკონომიკა – 2012-2018/სამაგისტრო
 • Economy of South Caucasus – 2014-2015, Rus./Master’s
 • Energy and Transitioanl Economy in South Caucasus -2018/Master’s
 • Tourism Economics-2018/bachelor’s
 • მიკროეკონომიკა – 2006-2011/საბაკალავრო
 • მაკროეკონომიკა – 2006-2011/საბაკალავრო
 • ადამ სმითი – 2009/ საბაკალავრო
 • ბიზნესის კვლევის მეთოდები – 2010-2014/სადოქტორო
 • კვლევის დიზაინი – 2011-2015/სადოქტორო
 • Экономика Кавказа-2012-2013/სამაგისტრო
 • სადისერტაციო პროექტის მართვა – 2011-12/სადოქტორო
 • კვლევის მეთოდები( ჯანდაცვის მენეჯმენტი))-2012-2-13/სადოქტორო

საზაფხულო სწავლების ფარგლებსი ჩატარებული სალექციო კურსი – South Caucasus Economy