მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, გერმანისტიკის მიმართულებით

მარინე ჯაშმა 1972 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი. 1972-1988 წლებში  მუშაობდა  რომანულ-გერმანიკული ფილოლოგიის კათედრის უფროს ლაბორანტად, 1988-1995 წლებში – გერმანული ენის მასწავლებლად სინქრონული თარგმნის უმაღლეს კურსებზე ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა ინსტიტუტში. 1995-2007 წლებში იყო გერმანული ენის კათედრის დოცენტი, 2007-2012 წლებში – გერმანისტიკის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია 2012 წლიდან.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ენათმეცნიერება, ტექსტის ლინგვისტიკა, თარგმნის თეორია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი
გერმანული ენის ლექსიკოლოგია
გერმანისტიკის შესავალი
გერმანული ენის გრამატიკის თეორია
გერმანული ენის სტილისტიკა
გერმანულ-ქართული დარგობრივი თარგმანი
საქმიანი მიმოწერა

ბაკალავრიატი
გერმანული ფილოლოგიის შესავალი, გერმანიის კულტურა, ენის ზოგადი თეორია (2006-2007 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
მაგისტრატურა
თარგმნის თეორია, მხატვრული ტექსტის ინტერპრეტაცია (2006-2007 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)

DAAD-ის 5-გზის სტიპენდიატია; გავლილი აქვს სამეცნიერო სტაჟირება ჰამბურგში, ბონში, დიუსელდორფში, როიტლინგენში, კონსტანცაში.