მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ისტორიის მიმართულებით

პაატა ბუხრაშვილმა 1983 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი ეთნოგრაფიის სპეციალობით, 1989 კი – ამავე უნივერსიტეტის ასპირანტურა ეთნოლოგიის სპეციალობით. 1989 დაიცვა დისერტაცია თემაზე: ,,საცხოვრისი ეთნიკურ ყოფაში“. სხვადასხვა დროს თანამშრომლობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან (არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, 1983-2006), საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან (საქართველოს ისტორიის კათედრა, 1989-1996) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან (ეთნოლოგიის კათედრა, 1990-2006); სულხან-საბა ორბელიანის სახელმწიფო პედაგოგიურ უნივერსიტეტთან (კავკასიის ხალხთა ისტორიის კათედრა, 1994-2006),  2006- 2010 წლებში იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და კულტურის კვლევების ფაკულტეტის დეკანი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორია 2010 წლიდან. ხელმძღვანელობს ამავე უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის ვიზუალური ანთროპოლოგიისა და ლოკალური ისტორიის კვლევების ლაბორატორიას.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ისტორია,
 • ეთნოლოგია,
 • არქეოლოგია,
 • კავკასიის და წინა აზიის წინრე და ძველი ისტორია და არქეოლოგია.
 • კავკასიის თანამედროვე ისტორიის და ეთნოლოგიის საკითხები.

რჩეული პუბლიკაციები

 • ბუხრაშვილი პ. (2013): ,,სახლი”-,,ხატი” საქართველოში ძველად, კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესის მასალები, თსუ გამომცემლობა, თბ. 2013 გვ. 27-28
 • Bukhrashvili P. (20122) Reflexion sur les relations armeno-georgiennes, L’Europe et le Caucase. Les relations interregionales et la question de l’identite. Univeritete d’Etat Ilia, Tbilisi, 2012 275-283 st.
 • Buchraschwili P. (20101):The Russian Perception and the Ethno-Political Reality in the Transcaucasia History and Identity: The South Caucasus and Other Gedions in Rransition. Edit Print, Yerevan 256-269 st.
 • Buchraschwili P. Die Flagge und die Insignien des Stahmmenfuhrers aus der  Bronzezeit, კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ანდრია აფაქიძის 90 წლის იუბილესადმი, ნეკერი, თბ. 2004 გვ.43
 • Buchraschwili P., Dolidze R., Tuite K.J, (2003): Interview mit Chevisberi Pilipe Bagiauri, Georgika, vol. 26 (Aachen. Shaker Verlag), 44-64 [In German].

წიგნები

 • წმინდა გიორგი დიდების მხედარი. კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის შრომების კრებული ,,ამირანი“-ის 25-ე ნომრის დამატება. თბილისი 2014. -65 გვ.
 • საცხოვრისი ქართველი ერის ყოფასა და კულტურაში ძველად, გამ. უნივერსალი, თბ. 2005 – 305 გვ.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • ეთნოლოგია (ზოგადი კურსი).
 • პირველყოფილი საზ-ის ისტორია.
 • ქართველი ერის ყოფა და კულტურა.
 • საქართველოს მხარეთმცოდნეობა.
 • კავკასია და გარე სამყარო ქრისტემდე IX– II ათასწლეულებში.
 • ისტორიულ – ეთნოგრაფიული პრაქტიკა.
 • ბაკალავრის სემინარი და საბაკალავრო ნაშრომი
 • კავკასია ქრისტემდე VI– II ათასწლეულებში

კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (http://www.caucasology.com/)   დირექტორი.

კვლევითი პროექტები      

2015 – 2011 DAAD- ის სტიპენდია გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტში (ბერლინი).

2012-2015 – VolkswagenStiftung. Zwischen Europa und Orient – Mittelasien/Kaukasus im Fokus der Wissenschaft. Transformations of Sacred Spaces, Pilgrimages and Conceptions of Hybridity in the Post-Soviet Caucasus. https://portal.volkswagenstiftung.de/search/personDetails.do?addrNum=33676&fromProject=86472
2010 –I. 2011 DAAD- ის სტიპენდია ჰალლეს უნივერსიტეტში (Orientalisches Institut Seminar Christlicher Orient und Byzanz). პროექტი თემაზე – Aus der ethnischen geschichte Georgier;

VI-IX 2007 DAAD- ის სტიპენდია ჰაიდელბერგის მეცნიერებათა აკადემია. პროექტი თემაზე – Die Flagge und die Insignien des Stammführers aus der Bronzezeitliche Kaukasien;

VI-IX 2003 – DAAD- ის სტიპენდია ჰაიდელბერგის მეცნიერებათა აკადემია. პროექტი თემაზე – Bautradition, Gen- und theokratisches,  soziales System der Bevölkerung vom  Kaukasus und des Hindukusch-Hochlandes ( Gemeinsamkeiten und Unterschiede)

IX-XII 2000 – DAAD- ის სტიპენდია ჰალლეს უნივერსიტეტის აღმოსავლეთის არქეოლოგიის და ხელოვნებისა ინსტიტუტი. პროექტი თემაზე – Die traditionalen Heiligtümer Ostgeorgien.
1998 – III. 1999 _ გერმანიის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდია (Konverenz der Deutschen Akademien der Wissenschaften). პოსტდოკტორატურა ჰალლეს უნივერსიტეტში.

IX-XII 1995 – DAADD-ის სტიპენდია ჰაიდელბერგის (გერმანია) უნივერისტეტის წინარე და ძველი ისტორიისა და წინა აზიის არქეოლოგიის ინსტიტუტი. პროექტი თემაზე – ,,Das Behausungsphänomen im System der kaukasischen Kulturen in der Epoche des Paläo­me­tall

ერთობლივი პროექტები მონრეალის უნივერსიტეტის პროფ. ქევინ თუითან ( http://www.mapageweb.umontreal.ca/tuitekj/  ) ერთად –  Political and social significance of highland shrines in post-Soviet Georgia; CRSH/SSHRC; 2004-2007.

Central Caucasian religious systems and social ideology in the post-Soviet period; CRSH/SSHRC; 1999-2002.

Le motif de la prothèse dans les systèmes religieux du Caucase et de l’Eurasie; FCAR (nouveaux chercheurs); 1994-1997;

ერთობლივი პროექტები ტრენტის (კანადა) უნივერსიტეტის პროფ. პოლ მანინგთან ( http://www.trentu.ca/anthropology/manning.php ) ერთად

1)   National Science Foundation (NSF): Beginning in 1992-3 when I was a graduate student, Paata served as a collaborator on my NSF fieldwork grant.

2) National Endowment for the Humanities (NEH) Fellow: Upon my return to Georgia in 2001, Paata was a named collaborator fellow on a multi-year NEH/ACTR (US Government) fellowship entitled ‘Constructing kartveloba: the semiotics of national imaginings’ (Paul Manning and Paata Bukhrashvili, PIs).   This highly prestigious fellowship covered a period from 2001-2002.

3) National Council for Eurasian and East European Research (NCEEER) grant contract:  The above project  ‘Constructing kartveloba: the semiotics of national imaginings’ (Paul Manning and Paata Bukhrashvili, PIs) was co-funded by NCEEER for another prestigious multi-year grant contract, also involving collaboration in field and library research over the years 2002-3.

4) Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC):  Paata Bukhrashvili was a consultant on an SSHRC internal grant (2004) entitled ‘The Kisti of Pankisi Gorge’.

5)  Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC):  Paata Bukhrashvili was a consultant on an SSHRC internal grant (2005) entitled ‘from State Product to National Brand: Ethnographic Brands in Post-Socialist Georgia’.

6)  Planned collaborative grant project (2006) to NEH, NCEEER, SSHRC:  Paata Bukhrashvili will be one of the collaborators on a planned ethnographic study entitled ‘Changing regimes in Contemporary Georgia: Value, Politics, Semiosis’.  This grant will be submitted to these foundations in early 2006.