მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ფილოსოფიის მიმართულებით

თამარ ჯაფარიძემ 1985 წელს დაამთავრა ტორონტოს უნივერსიტეტი და მოიპოვა ბაკალავრის ხარისხი, 1988 წელს კი ამავე უნივერსიტეტში მიიღო მაგისტრის წოდება. 1989 წელს სწავლა გააგრძელა მიუნხენის ლუდვიგ-მაქსიმილიან უნივერსიტეტში (გერმანია),  ექოლ ნორმალ სუპერიორში. 1995 წელს მიენიჭა დოქტორის წოდება ტორონტოს უნივერსიტეტში და ამავე უნივერსიტეტში განაგრძო მუშაობა. 1993 წლიდან იყო რაირსონის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტის პროფესორი. ასევე მუშაობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ამჟამად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორია ფილოსოფიის განხრით. არის აშშ-ის და კანადის ფილოსოფიის ასოციაციის წევრი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • კრიტიკული ფილოსოფია, კერძოდ, კანტი
 • ფრანგული ფილოსოფია.
 • ესთეტიკა
 • ეპისტემოლოგია
 • ისტორიის ფილოსოფია

 • წიგნები

The Kantian Subject:Mimesis,Sensus Communis, Work of Mourning:Albany: State University of New York Press.

 • სტატიები ჟურნალებში

The Review of Metaphysics: Richard Schenk’s Zur Theorie Opfers
Ziarek’s Inflected language, hermeneutics of nearness in Heidegger and Levinas, Arachne.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

მაგისტრატურა

 • ფილოსოფიის შესავალი
 • კანტი
 • ფილოსოფიის შესავალი
 • კანტი
 • ჰეგელის ისტორიის ფილოსოფია
 • თანამედროვე ფრანგული ფილოსოფია