მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ფილოსოფიის მიმართულებით

დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფია-სოციოლოგიის ფაკულტეტი (1994); საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სავლე წერეთლის სახელობის ფილოსოფიის ინსტიტუტის ასპირანტურა (1997); Kellogg School of Management, Northwestern University (Evanston, USA) da WHU – Otto Beisheim School of Management (Vallendar, Germany) ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა ბიზნესის ადმინისტრირებაში (2009). 1999 წელს დაიცვა სამეცნიერო დისერტაცია.

იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სავლე წერეთლის სახელობის ფილოსოფიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი (1998-2002); ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფია-სოციოლოგიის ფაკულტეტის დოცენტი (1997-2001); თბილისის მენეჯმენტის ევროპული სკოლის ლექტორი (1999-2002). 2002 და 2003 წლების გაზაფხულის სასწავლო სემესტრების განმავლობაში იყო მიწვეული მკვლევარი New School University (New York, USA). ილიას უნივერსიტეტის პროფესორია 2014 წლიდან.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • პოლიტიკის ფილოსოფია
 • საერთაშორისო ურთიერთობები

Chiaberashvili, Zurab and Gigi Tevzadze, 
“Power Elites in Georgia: Old and New”, From Revolution to Reform: Georgia’s Struggle with Democratic Institution Building and Security Sector Reform, Editors: Philipp H. Fluri and Eden Cole, Vienna-Geneva, 2005

Flanz, Gisbert H. and Zurab Tchiaberashvili, “Comparative Notes on the Constitution of Georgia and its Amendments”, Constitutions of the Countries of the World, Ed. Gisbert H. Flanz, Oceana Publications, Release 2002-3

“Stability Instead of Democracy”, Central Asia and The Caucasus (Journal of Social and Political Studies), Information and Analytical Center, Sweden, N4, 2000

“Logic of Action of K. Segerberg and three-value logics”, Proceedings of International Conference “Petersburg Readings”, Saint Petersburg University Press, 2000 (in Russian)

„ცვლილებისა და ქმედების ლოგიკის ძირითადი ცნებები გ.ჰ. ფონ ვრიგთის მიხედვით“, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის „მაცნე“, ფილოსოფიის სერია 1-2, „მეცნიერება“, 1999

Элементарные типы действия в семантиках Логики Действия Г.Х. фон ВригтаСмирновские чтения, Москва 1997

„8 მსჯელობის შესახებ სავლე წერეთლის დიალექტიკურ ლოგიკაში“, სავლე წერეთლის დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, რედაქტორები: თ. ბუაჩიძე და მ. მახარაძე, „მეცნიერება“, 1997

 • გამოცემები

Editor (with Irakli Mchedlishvili), Georgia in Transition: the Role of Civic Education (Conference Proceedings, in English), CPIRS, Tbilisi, 2000

Editor (with Rick Swanson), Black Sea Region: Priorities and Perspectives for the 21st Century (Conference Materials, in English), CPIRS, Tbilisi, 1999

 • თარგმანები

როულზი, ჯონ. პოლიტიკური ლიბერალიზმი, რედაქტორი ზ. სარაძე, მთარგმნელი ზ. ჭიაბერაშვილი, ილიას უნივერსიტეტის გამომცემლობა (იბეჭდება)

პატნემი, რობერტ დ. როგორ ვამუშაოთ დემოკრატია (სამოქალაქო ტრადიციები თანამედროვე იტალიაში), თარგმანის რეადაქტორები: ზ. სარაძე, გ. ზედანია, ლ. ბერაია, მთარგმნელი ზ. ჭიაბერაშვილი, „ლოგოს პრესი“, 2005

პოპერი, კარლ. ვარაუდები და დარღვევები, თარგმანის რედაქტორები: მ. ბეჟანიშვილი და ლ. მჭედლიშვილი, მთარგმნელები: მ. ამბოკაძე, ზ. მჭედლიშვილი, ლ. მჭედლიშვილი, ზ. ჭიაბერაშვილი. „კვარი“, 2000

ჰაიეკი, ფრიდრიხ ა. ფონ, საბედისწერო თავდაჯერებულობა, მთარგმნელი ანა პეტრიაშვილი, რეცენზენტი ზ. ჭიაბერაშვილი, „ვეფხისტყაოსანი“, 2000

გოუბარი, ეშ. “Weltanschauung-ის კრიტიკული როლი”, ფილოსოფიური ძიებანი III, რედაქტორი ს. ავალიანი, საქართველოს ფილოსოფიური მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 1999

 • სტატიები ჟურნალებში

„ღარიბს ვართმევ, მდიდარს ვაძლევ…“, ჟურნალი „ფორბსი“, 9 თებერვალი, 2015

„ახალი რეფორმა მარტოხელა პენსიონერებს „საარსებო შემწეობის“ გარეშე დატოვებს“, ჟურნალი „ლიბერალი“, 6 იანვარი, 2015

„ობამაქეარი – ცურვა დინების საწინააღმდეგოდ“, ჟურნალი „ტაბულა“, 19 მარტი, 2014

„საყოველთაო დაზღვევის უტოპია“, ჟურნალი „ტაბულა“, 18 სექტემბერი, 2013

„ევროპის საბჭო და საქართველო“, The Economist-ის გამოცემა მსოფლიო 2009 წელს

„სიკვდილი კენჭისყრით“, ჟურნალი „არილი“, N17 (180), 18 ოქტომბერი, 2001

„დაკარგული ფასულობების ძიებაში“, ჟურნალი „არილი“, N4 (167), 8 მარტი, 2001

“Ukraine as a Major Player in the Caucasus”, The Central Asia-Caucasus ANALYST, 30 August, 2000

“The Democratic Landscape in Georgia after September 11”, Bulletin of The Transregional Center for Democaric Studies, Vol. 12/1 (issue 40), March 2002

“Dual Vision: From Roots towards Horizons”, The Georgian Times, 4 October, 1995

 • სტატიები გაზეთებში

„კოსოვოს მოდელზე“ საუბარიც კი სახიფათოა“, 24 საათი, 3 ივნისი, 2013

„გადატვირთვა“ ქართულად“, 24 საათი, 28 აპრილი, 2013

„რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება“ – რის ფასად?“, 24 საათი, 3 თებერვალი, 2013

„დაუზღვეველი ქართული ჯანდაცვა“ (წერილი 3 ნაწილად), „24 საათის“ ყოველკვირეული დამატება Weekend, 24 თებერვალი, 8 მარტი, 31 მარტი, 2013

„დაზღვეული ქართული ჯანდაცვა“, გაზეთ „24 საათის“ ყოველკვირეული დამატება Weekend, 18 იანვარი, 2013

„მომავლის ნიშანი“, რეზონანსი, N339, 27-28 ივნისი, 1995

“ფილოსოფიის ორმაგი მზერა: საფუძვლებიდან ჰორიზონტებისაკენ”, რეზონანსი, #317, 29-30 აპრილი, 1995

 • პუბლიკაციების ვრცელი სია

„ჟენევის ფორმატის მომავალი“, ჟურნალი „ტაბულა“, 26 ოქტომბერი, 2014

„ევროინტეგრაციის პროცესი და ქართული ეკონომიკის ზრდა“, ჟურნალი „ტაბულა“, 27 იანვარი, 2014

„უმოქმედობის ფასი“, ჟურნალი „ტაბულა“, 3 ოქტომბერი, 2013

„განსხვავებულის ატანა – დემოკრატიის ერთ-ერთი გაკვეთილი“, თავისუფლებისათვის, რედაქტორი თ. კინწურაშვილი, თავისუფლების ინსტიტუტი, 2013

„კინო და ასაკი“, „ცხელი შოკოლადის“ კინო-დამატება, N2, შემოდგომა 2006

„პარიზული რევოლუცია ვარდების რევოლუციის ქალაქში“, 24 საათი, N33 (582), 10 თებერვალი, 2004

“Vita Activa”, საზოგადოება და პოლიტიკა IV, რედაქტორი გია ნოდია, CIPDD, 2002

“Military Assitance for Democratic Purposes”, Proceedings of International Conference, Semipalatinsk University Press, 2002

Про нацiональнi iнтереси Грузiï”, Стратегiя Нацiональноï Безпеки Украïни, САТСАНГА, Киïв, 2001 (უკრაინულ ენაზე)

Чиаберашвили З. и Д. Бердзенишвили, “Место и роль силовых структур в Грузии”, Взгляд из Грузииidee, Тбилиси, 2001

„წინ, ილია ჭავჭავაძისაკენ!“, დისკუსიები კავკასიურ ინსტიტუტში 6, სერიის რედაქტორი გ. ნოდია, CIPDD, თბილისი 2001

„პრაგმატიზმი თუ იდეალიზმი“, დისკუსიები კავკასიურ ინსტიტუტში 3, სერიის რედაქტორი გ. ნოდია, CIPDD, თბილისი 2000

«Украина – движущая сила ГУУАМ и новый большой игрок на Кавказе», ГУУАМ: Проблемы и Перспективы Развития Транспортно-Коммуникационных Коридоров, Киев, 2000

Грузинская медия: вопросы и ответы”, Media Caucasica, IWPR-CIPDD, London, 2000

“A Democratic Blackout in Georgia”, Transitions online, 2 February, 2000

“Tunnel Vision”, Transitions online, 8 September, 1999

„ეშ გოუბარის ფილოსოფიური შეხედულებანი“, ფილოსოფიური ძიებანი I, რედაქტორი ს. ავალიანი, საქართველოს ფილოსოფიური მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 1997

„ი. კანტის სინთეზურ-აპრიორული მსჯელობების გაგება ეშ გოუბარის ნააზრევში“, სტუდენტთა სამეცნიერო შრომები, ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1994

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 1. შესავალი თანამდეროვე აზროვნებში – საბაკალავრო კურსი – 2014 წლის გაზაფხულიდან ყოველ სემესტრში
 2. პოლიტიკის ფილოსოფია – სამაგისტრო კურსი – 2014 წლის შემოდგომიდან ყოველ შემოდგომის სემესტრში
 3. საერთაშორისო სამართლის ფილოსოფიური ასპექტები – სამაგისტრო კურსი – 2015 წლის გაზაფხულიდან ყოველ გაზაფხულის სემესტრში
 4. ხელმძღვანელობს სამ დოქტორანტს, აგრეთვე, (გაზაფხულის სემესტრში) ბიზნეს სკოლის მაგისტრანტებს სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებაში.