ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

ალექსანდრე ასათიანს 2014 წლიდან უკავია GeoLab-ის (geolab.edu.ge) დირექტორის თანამდებობა. იგი იმავდროულად GeoLab-ის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელია.

2013-2017 წლებში საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA) ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობა ეკავა.

2009 წლიდან ლექციებს კითხულობს საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს სახელმწიფო და კერძო სასწავლებელში: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ILIAUNI),  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA), საქართველოს უნივერსიტეტი (GU), კავკასიის უნივერსიტეტი (CU).

ა. ასათიანი წლების განმავლობაში მუშაობს ICT სფეროში. მისი უშუალო მონაწილეობით განხორციელდა შემდეგი ონლაინ პროექტები: saba.com.ge, cybegala.me, kavshirebi.ge, online.iliuni.edu.ge და სხვ.

იგი ასევე წერს სტატიებს სხვადასხვა გამოცემისათვის. ავტორია პირველი ქართულენოვანი სოციალური მედიის სახელმძღვანელოსი და თანაავტორი წიგნებისა „ახალი მედია ჟურნალისტებისათვის“, „ვიდეო ადვოკატირება“.ასოცირებული პროფესორი

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ონლაინ კომუნიკაცია;
სოციალური მედია;
ხელოვნური ინტელექტი;
განათლების სისტემები.

წიგნები:

ვიდეო ადვოკატირება – 2013
აქტიური მოქალაქის სახელმძღვანელო
თანაავტორი

ახალი მედია ჟურნალისტებისათვის – 2011
თანაავტორი
ახალი მედია სკოლაში – 2010
ავტორი
ლინკი წიგნის PDF ვერსიაზე: http://www.civicsnet.ge/wp-content/uploads/2014/01/Social-Media-in-Schools-Texbook-.pdf

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი – სოციალური მედია-მარკეტინგის საფუძვლები. 2016 წლიდან, ბაკალავრიატი

2011 წლიდან დღემდე

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)

 1. ონლაინ კომუნიკაცია
 2. ეფექტური ონლაინ კომუნიკაცია
 3. ახალი მედია და საზოგადოებასთან ურთიერთობა
 4. Working with Social Media Channels
 5. ონლაინ კამპანიის წარმოება
 6. Computer and Internet Technologies
 7. Visual Communication
 8. ონლაინ მედიაპროდუქტი
 9. ახალი ტექნოლოგიები და საზოგადოებასთან ურთიერთობა
 10. ონლაინ მარკეტინგის საფუძვლები

საქართველოს უნივერსიტეტი (UG)

 1. ონლაინ კომუნიკაცია ჟურნალისტებისათვის
 2. ონლაინ კომუნიკაცია PR მენეჯერებისათვის

კავკასიის უნივერსიტეტი (CU)

  1. გრაფიკული დიზაინი
  2. ვებდიზაინი
 • ახალი მედია ჟრნალისტებისა და PR მენეჯერებისათვის

პირადი ვებგვერდი: www.sandroasatiani.com

საძიებო სისტემები: http://online.iliauni.edu.ge/ka/course/sadziebo-sistemebi/29/middle
ინტერნეტის ისტორია: http://online.iliauni.edu.ge/ka/course/internetis-istoria/28/middle