ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

გიორგი აბაშიშვილი დაიბადა 1984 წლის 11 აგვისტოს. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ბიზნესის ფაკულტეტი. 2007 წელს მიენიჭა მეცნიერების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (ეკონომიკისა და ბიზნესის პროგრამა). 2007-2013 წლებში მონაწილეობდა სხვადასხვა საგანმანათლებლო და კვალიფიკაციის ასამაღლებელ პროგრამაში: ჰოლანდიაში – მაასტრიხტის მენეჯმენტის სკოლაში, სტრასბურგში – ევროპის საბჭოს პოლიტიკურ სკოლაში, ბერლინში – ფრიდრიხ ებერტის ფონდში და ვარშავაში – რობერტ შუმანის ფონდში. 2013 წელს მიენიჭა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

2004 წლიდან მუშაობდა საქართველოს პარლამენტსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის საბჭოში (წევრი). იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის დეკანის მოადგილე, ამავე უნივერსიტეტის ეკონომიკური კვლევებისა და კონსულტაციების ცენტრის კოორდინატორი და მკვლევარი. 2011 წელს დააფუძნა არასამთავრობო ორგანიზაცია „ეკონომიკური პოლიტიკის ინსტიტუტი“ და იყო მისი აღმასრულებელი დირექტორი. 2005-2012 წლებში, როგორც მოწვეული ექსპერტი, ტრენერი ან პროექტის კონსულტანტი, თანამშრომლობდა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, მათ შორის იყო საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი (IRI), ფრიდრიხ ებერტის ფონდი (FES), ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი (FNF), ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი, კონრად ადენაუერის ფონდი (KAS), ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის (NIMD), ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“ (OSGF), VVD International და სხვ.

2005-2013 წლებში მონაწილეობდა ეკონომიკისა და ბიზნესის საკითხებზე გამართულ არაერთ საერთაშორისო ფორუმსა და კონფერენციაში ბრიტანეთში, ჰოლანდიაში, პოლონეთში, სლოვაკეთში, უკრაინასა და სომხეთში.

2014 წლის 30 მაისიდან გიორგი აბაშიშვილი დაინიშნა საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლად ეკონომიკურ საკითხებში, 2015 წლის 13 იანვრიდან – საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილედ, პარალელურად, 2015 წლის 5 ნოემბრიდან – საქართველოს პრეზიდენტის სამდივნოს უფროსად.

2015 წლის 4 დეკემბერს გიორგი აბაშიშვილი დაინიშნა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსად.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ეკონომიკური განვითარების მოდელები, დანახარჯი-სარგებლიანობის ანალიზის გამოყენება ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას, მმართველობის ეფექტიანობა საჯარო სექტორში

 • ჟურნალი „ფორბსი“ N21, სტატია „საქართველოს საგარეო ვალის არქიტექტურა“ ISSN 2233-348, აგვისტო, 2013 სტატია „განმავითარებელი
 • სახელმწიფოს გამოწვევები”, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე, N3, ISSN 1987-683, 2011 „ოფშორული დემოკრატია –
 • დილემა ბიუროკრატიული სახელმწიფოებისათვის“, ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“ N4, ISSN 1512-4649, დეკემბერი, 2011სახელმძღვანელოს ავტორობა, რედაქტორობა:
 • 2013 წელი – მაიკლ ლუისის ქართულად თარგმნილი წიგნის – „ბუმერანგი – მოგზაურობა ახალ მესამე სამყაროში“ – რედაქტორი, ISBN 978 9941-442-51-3
 • 2012 წელი – ჯოზეფ სტიგლიცის ქართულად თარგმნილი წიგნის – „გლობალიზაცია და მისი თანმდევი უკმაყოფილება“ – რედაქტორი, ISBN 978-9941-9242-8-6
 • 3.  2011 წელი – თანაავტორი წიგნისა (კვლევა) „სახელმწიფო პოლიტიკა მოხალისეობის სფეროში: ქართული კანონმდებლობა და მსოფლიო პრაქტიკა“, ISBN 978-9941-0-3625-5
 • 2011 წელი – რედაქტორი წიგნისა „ევროპული კლუბი სკოლებში“, ISBN 978-9941-0-25327
 • 2010 წელი – სახელმძღვანელო „ბიზნესის საფუძვლები“, თანაავტორი, ISBN 978-9941-12-977-3
 • სტატიები ჟურნალებში

ჟურნალი „ტაბულა“, 2012 წელი

 1. „მკაცრი ადმინისტრირებიდან ნდობის აღდგენამდე – შემოსავლების სამსახურის გამოწვევები“ – http://www.tabula.ge/ge/story/57959-mkacri-administrirebidan-ndobis-aghdgenamde-shemosavlebis-samsaxuris-gamotsvevebi
 2. „ორი დილემა უმუშევრობის შესახებ“ – http://www.tabula.ge/ge/story/57832-ori-dilema-umushevrobis-shesaxeb

3.„შემოსავლები, ხარჯები და საარსებო მინიმუმი“ – http://www.tabula.ge/ge/story/58300-shemosavlebi-xarjebi-da-saarsebo-minimumi

4.„საწარმოები, მათ მიერ შექმნილი პროდუქციის ღირებულება და დასაქმება“ – http://www.tabula.ge/ge/story/58430-satsarmoebi-mat-mier-sheqmnili-produqciis-ghirebuleba-da-dasaqmeba

ჟურნალი „ლიბერალი“, 2010 წელი

1.„ეკონომიკური საზღვრების გარეშე“ – http://liberali.ge/ge/liberali/articles/102546/

2.„დემოკრატიული გადასახადები თუ იძულების მექანიზმი?“ – http://liberali.ge/ge/liberali/articles/102525/

3.„ვინ არის გადამხდელი“ – http://liberali.ge/ge/liberali/articles/102566/

გამოქვეყნებული კვლევები, 2013 წელი

1.„დაგროვების ბარათების კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=16115%3A–42——-&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

2.„ტურისტული კომპანიების კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=16096%3A—-best-travel-&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

3.„რძის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიების კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=15980%3A-47—–&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

4.„მომხმარებლისათვის პრიორიტეტული საკურორტო ზონების კვლევა“ –http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=15930%3Aibr–41——-&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

5.„თბილისში პოპულარული ტანსაცმლის მაღაზიების კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=15909%3Aibr–50—–zara-25–mango-bershka–20&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

6.„სუპერმარკეტების კვლევა მომხმარებლის არჩევანის მიხედვით“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=15821%3A-37—-26——&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

7.„ინტერნეტ მაღაზიების კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=15775%3A—94—-&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

8.„საკვები ზეთის ბაზრის კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=15748%3A—70—–&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

9.„ონლაინ სამორინეებისა და მათი მომხმარებლების კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=15742%3Aibr—–89—1825-&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

10.„თბილისში არსებული ღვინის მაღაზიების კვლევა და ფასების შედარებითი ანალიზი“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=15696%3A——-24–&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

11.„მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=15635%3A2013-08-22-18-35-36&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

12.„რესტორან „თაღლაურას“ სერვისის კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=15549%3A—-80–&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

13.„თბილისის ცენტრალის მომხმარებლის განწყობის კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=15516%3A2013-08-22-18-36-17&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

14.„თბილისში არსებული ტაქსების კომპანიების კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=15356%3A——gig–&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

 1. „ნავთობის იმპორტიორი კომპანიების სერვის ცენტრების რაოდენობრივი კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=15266%3A2013-08-22-18-37-31&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

16.„სუპერმარკეტ „პოპულის“ მომხმარებლების კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=15133%3A——20—&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

17.„მობილური ოპერატორების სერვის ცენტრების კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=15072%3A2013-08-22-18-39-05&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

18.„ენერგეტიკული სასმელების კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=15026%3Aibr-red-bull—–&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

19.„პროფესიონალური ფოტოაპარატების შედარებითი კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=14858%3A-71—canon—&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

20.„ვისოლის მომხმარებლების კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=14836%3A-47——-&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

21.„ტექნიკის მაღაზია „მეტრომარტის“ მომხმარებლების კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=14802%3A-80—–&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

22.„თამბაქოს მომხმარებელთა კვლევა არჩევანის მიხედვით“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=14771%3A2013-08-22-18-41-20&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

23.„ლიბერთი ბანკის მომხმარებლების კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=14741%3A2013-08-22-18-41-37&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

24.„სილამაზის სალონ „ნატალის“ მომხმარებლების კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=14699%3A2013-08-22-18-42-18&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

25.„სუპერმარკეტ „გუდვილის“ მომხმარებლების კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=14656%3Aibr——&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

26.„სწრაფი კვების ობიექტის „ორი ლულას“ მომსახურების ხარისხის კვლევა – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=14609%3A2013-08-22-18-42-53&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

27.„ტექნიკის მაღაზია „ვესტელის“ მომხმარებლის კვლევა – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=14556%3Aibr——–&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

28.„სუპერმარკეტ „ფურშეტის“ მომხმარებელთა კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=14450%3A-59——&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

29.„თბილისში არსებული წიგნების მაღაზიების კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=14449%3A2013-08-22-18-43-41&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

30.„ტექნიკის მაღაზია „ელიტ ელექტრონიქსის“ სერვისის კვლევა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=14351%3A-36——–&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

31.„საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პრიორიტეტების კვლევა საქართველოში“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=14318%3A2013-08-22-18-44-08&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

 1. მსოფლიო ბანკის პროექტების რაოდენობრივი და ფინანსური ანალიზი –http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=17459%3A—2009-2013——&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka
 2. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა და აზიის განვითარების ბანკის პრიორიტეტების კვლევა და შედარებითი ანალიზი საქართველოში – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=17495%3A2013-09-11-07-09-27&catid=921%3A2011-11-06-16-36-05&lang=ka

34.ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის სტრატეგიის კვლევა მცირე ბიზნესის მიმართულებით – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=17715%3Aebrd——&catid=972%3A2013-05-29-15-19-41&Itemid=185&lang=ka

გამოქვეყნებული სტატიები 2013 წელს bpi.ge და commersant.ge

 1. „როგორ გავზარდოთ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების დახმარებების ეფექტიანობა?” – http://commersant.ge/?page=personal&bloger=&id=28
 2. „რა განაპირობებს ეკონომიკურ ზრდას და რა უნდა გაკეთდეს საქართველოში ეკონომიკური ზრდის ტემპის გასაზრდელად“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=17535%3A2013-09-12-06-37-20&catid=975%3A2013-06-16-16-00-17&Itemid=186&lang=ka
 3. „ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის სტრატეგიის სამუშაო ვერსიის მიმოხილვა“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=15685%3A2013-07-12-17-25-02&catid=973%3A2013-06-16-15-59-22&Itemid=186&lang=ka

4.„მსოფლიო ბანკის პროექტების ფინანსური და რაოდენობრივი ანალიზი საქართველოში სომხეთსა და აზერბაიჯანში“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=15388%3A2013-06-27-05-27-48&catid=973%3A2013-06-16-15-59-22&Itemid=186&lang=ka

„კვლევაზე დაფუძნებული ინფორმაცია“ – http://bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=15022%3A2013-06-17-06-42-58&catid=973%3A2013-06-16-15-59-22&Itemid=186&lang=ka

პუბლიკაციების ვრცელი სია:

 1. სტატია „აზიის განვითარების ბანკი საქართველოში“, ჟურნალი „ფორბსი“, ISSN 2233-348, N20, ივლისი, 2013
 2. სტატიის თანაავტორი „მენეჯმენტი: კულტურა, ღირებულებები, ორგანიზაცია“, ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“, ISSN 1512-4649, დეკემბერი, 2012
 3. „ახალი საგადასახადო პოლიტიკა და კანონმდებლობის ნაკლოვანებები არანაზღაურებად პირებთან მიმართებაში“, ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი N2 ISSN 1512-0538, 2012
 4. „სტრატეგიული გაუგებრობა“ საქართველოს ეკონომიკაში“, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული ISBN 978-9941-9168-2-3, ნოემბერი, 2011
 5. „კონფლიქტების გადაწყვეტის ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხები“, ანალიტიკური ჟურნალი „ეკონომისტი“, №5, 2010, ISSN 1987-6869, ოქტომბერი, 2010
 6. ავტორი სტატიისა ეროვნული უმცირესობების თემაზე, პოლონეთი, გდანსკი, პუბლიკაცია პოლონურ-ქართულ კონფერენციაზე. ISBN 83-87258-21-0,ივნისი, 2006
 7. „კონფლიქტების გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე“, საერთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული „საერთაშორისო ბიზნესი“, ტომი III, #2, 2004 ISSN 1512-1569, 2004

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • 2014-2015 წლის შემოდგომის სემესტრიდან დღემდე საბაკალავრო კურსი
 • „საერთაშორისო ეკონომიკური განვითარების მოდელები“
 • 2017-2018 წლის შემოდგომის სემესტრი, სადოქტორო კურსი
 • „სადოქტორო სემინარი I“

2016-2017 წლის გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი

2014-2015 წლის გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი

2013-2014 წლის შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრები, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი

2013-2014 წლის გაზაფხულის სემესტრი, საბაკალავრო კურსები:

ბიზნესანალიტიკა „ილიაუნი ბიზნეს რევიუსთან ერთად“

„ბიზნეს ანალიტიკის პრაქტიკული კურსი“

2013-2014 წლის შემოდგომის სემესტრი, საბაკალავრო კურსები:

„ბიზნესის საფუძვლები“

ბიზნესანალიტიკა „ილიაუნი ბიზნეს რევიუსთან ერთად“

2012-2013 წლის გაზაფხულის სემესტრი, საბაკალავრო კურსები:

ბიზნესანალიტიკა „ილიაუნი ბიზნეს რევიუსთან ერთად“

„საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები და ბიზნესის დაფინანსება“

2012-2013 წლის შემოდგომის სემესტრი, საბაკალავრო კურსები:

„ბიზნესის საფუძვლები“

„ბიზნესკვლევები“

ბიზნეს ანალიტიკა „ილიაუნი ბიზნეს რევიუსთან ერთად“

2012-2013 წლის შემოდგომის სემესტრი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი

2011-2012 წლის გაზაფხულის სემესტრი, საბაკალავრო კურსები:

„გლობალური ეკონომიკა (ყოფილი საერთაშორისო ეკონომიკა)“

„შესავალი კურსი ეკონომიკის საფუძვლებში (მაკროეკონომიკა)“

„საბაკალავრო სემინარი (ზოგად მენეჯმენტში)“

„ბიზნეს გეგმის პრაქტიკული კურსი“

2011-2012 წლის გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო კურსები:

„ქეის-სთადი 1“

„განვითარების ეკონომიკა და გლობალიზაცია“

2011-2012 წლის შემოდგომის სემესტრი, საბაკალავრო კურსები:

„ბიზნესის საფუძვლები“

„შესავალი კურსი ეკონომიკის საფუძვლებში (მიკროეკონომიკა)“

„შესავალი კურსი ეკონომიკის საფუძვლებში“

„ბიზნეს გეგმის პრაქტიკული კურსი“

2011-2012 წლის შემოდგომის სემესტრი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი

2010-2011 წლის გაზაფხულის სემესტრი, საბაკალავრო კურსები:

„ბიზნესის საფუძვლები“

„გლობალური ეკონომიკა (ყოფილი საერთაშორისო ეკონომიკა)“

„შესავალი კურსი ეკონომიკის საფუძვლებში“

„შესავალი კურსი ეკონომიკის საფუძვლებში (მაკროეკონომიკა)“

„საბაჟო საქმე“

2010-2011 წლის გაზაფხულის სემესტრი, უმაღლესი პროფესიული

ბიზნესის საფუძვლები“

„შესავალი კურსი ბიზნესგეგმაში“

2010-2011 წლის შემოდგომის სემესტრი, საბაკალავრო კურსები:

„ბიზნესის საფუძვლები“

„შესავალი კურსი ეკონომიკის საფუძვლებში (მიკროეკონომიკა)“

„საბაჟო საქმე“

2010-2011 წლის შემოდგომის სემესტრი, უმაღლესი ფროფესიული

„ბიზნესის დაგეგმვა“

„ბიზნესის საფუძვლები“

2009-2010 წლის გაზაფხულის სემესტრი, საბაკალავრო კურსები:

„ბიზნესის საფუძვლები“

„შესავალი კურსი ეკონომიკის საფუძვლები“

„შესავალი კურსი ეკონომიკის საფუძვლებში (მაკროეკონომიკა)“

2009-2010 წლის შემოდგომის სემესტრი, საბაკალავრო კურსები:

„მენეჯმენტის საფუძვლები“

„ბიზნესის საფუძვლები“

„შესავალი კურსი ეკონომიკის საფუძვლებში (მიკროეკონომიკა)“

„შესავალი კურსი ეკონომიკის საფუძვლები“

2008-2009 წლის გაზაფხულის სემესტრი, საბაკალავრო კურსები:

„ბიზნესის საფუძვლები“