ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ტურიზმის მიმართულებით

 • 1994 წელს დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახლმწიფო უნივერსიტეტის კომერციის ფაკულტეტი ეკონომისტის კვალფიკიციით;
 • 1999 წელს დაამთავრა USAID სასწავლო მომზადების კურსი და მიიღო სასწავლო ინსტრუქტორის (სასწავლო ტრენერი) კვალიფიკაცია;
 • 1995-დან 2005 წლამდე ფინანსთა, შემოსავლებისა და განათლების სამინისტროებში ეკავა სხვადასხვა თანამდებობა.
 • 1999-2001 წლებში იყო საქართველოს შემოსავლების სამინისტროს სასწავლო ცენტრის შემოსავლების ადმინისტრირებისა და გადასახადების აკრეფის კურსის ტრენერი.
 • 2002-2005 წლებში მუშაობდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის ვადაგადაცილებული გადასახადების აკრეფის მეთოდების განყოფილების უფროსად;
 • 2010 წელს დაამთავრა და მიიღო ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების (ISO) აუდიტორის კვალიფიკაცია.
 • ჩატარებული აქვს 20-მდე კვლევა და გამოქვეყნებული აქვს ათამდე პუბლიკაცია ტურიზმის მიმართულებით.
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2005 წლიდან. იყო ილიაუნის აპარატის უფროსი.
 • 2011-დან 2016 წლამდე – ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის დირექტორი.
 • 2013 წლიდან ილიას უნივერსიტეტის ლექტორი ტურიზმის მენეჯმენტის საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სხვადასხვა საგანში.
 • 2013 წელს – ვილნიუსის გამოყენებითი უნივეერსიტეტი, ლექტორი – საქართველოს ტურისტული რესურსები.
 • 2014 წლიდან ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
 • 2014 წელს სწავლობდა ვარშავის ეკონომიკური სკოლა/უნივერსიტეტის საწავლო პროგრამების მეთოდოლოგიებს ტურიზმის მენეჯმენტის მიმართულებით.
 • 2016 წლიდან საქართველოს პარლამენტის წევრია.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 1. საინფორმაციო ტექნოლოგიები ტურიზმში
 2. ტურიზმის პოლიტიკა
 3. მდგრადი ტურიზმი
 4. კულტურული და ბუნებრივი რესურსები
 5. ეკოტურიზმი
 6. კვებისა და სასმელების ინდუსტრია

რჩეული პუბლიკაციები

• ტურიზმის განვითარება საქართველოში; რეგიონები სოციალურ-ეკონომიკურ ზრდაში.
• Bogucki Wydawnictwo Naukowe. პოლონეთი, 2013.
სტატიები ჟურნალებში

 • „სარგებელი და რისკები“, ახალგაზრდული ოლიმპიადა 2015, ჟურნალი „ფორბსი“, 2015
 • ქიმიის ისტორია და სამეცნიერო ტურიზმი, როგორც საშუალება, გაიზარდოს სტუდენტთა მოტივაცია, ისწავლონ ქიმია (თანაავტორი), ჟურნალი Tchê Química. #22. აგვისტო

პუბლიკაციების ვრცელი სია

 • საქართველოსა და ლიტვის ტურისტული ბაზრების კვლევა, 2015, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • ლიტვასა და საქართველოს შორის წარსულსა და აწმყოში არსებული კავშირები, 2015, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • ფაქტორების კვლევა, რომელიც მოტივაციას სძენს სტუდენტებს, მიიღონ განათლება ტურიზმში, 2015, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • ტურიზმის როლი საქართველოს მთის რეგიონების მდგრად განვითარებაში, 2015, ბულგარეთი

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • მაგისტრატურა
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები ტურიზმში (შემოდგომის სემესტრი)
 • ტურიზმის პოლიტიკა (გაზაფხულის სემესტრი)
 • მაგისტრატურა
 • 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში – ინფორმაციული ტექნოლოგიები ტურიზმში
 • 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში – ინფორმაციული ტექნოლოგიები ტურიზმში
 • 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში – ინფორმაციული ტექნოლოგიები ტურიზმში
 • 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში –მასპინძლობის მენეჯმენტი ტურიზმში
 • 2014-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში – მასპინძლობის მენეჯმენტი ტურიზმში
 • 2012-1013 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრში – ტურიზმის შესავალი
 • 2011-2012 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრში ტურიზმის შესავალი