ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

გიორგი დანელია ამჟამად სს „საპარტნიორო ფონდის“ საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორია. იგი ფონდში 2011 წლიდან მუშაობდა და სხვადასხვა პოზიცია ეკავა: მართავდა უძრავი ქონების პორტფელს, რომლის ჯამური ღირებულება 100$ მილიონს აჭარბებს. 2017 წლიდან ხელმძღვანელობს ფონდის საინვესტიციო მიმართულებას, რომელიც საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორს მოიცავს.

ფონდში საქმიანობამდე, გიორგი მუშაობდა სადაზღვევო კომპანია „ალდაგში“, ხოლო მანამდე საკონსულტაციო კომპანია „სინერჯი ჯგუფში“ ანალიტიკოსად.

გიორგის მინიჭებული აქვს მაგდებურგის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ეკონომიკისა და ფინანსების დარგში, ასევე კავკასიის ბიზნესსკოლის ბაკალავრის ხარისხი. იგი ამჟამად არის  დოქტორანტურის სტუდენტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

ფლობს ინგლისურ, გერმანულ და რუსულ ენებს.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ეკონომიკური პოლიტიკა, ინვესტიციები, რისკის მართვა

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ფინანსური მენეჯმენტი 1. ფინანსური მენეჯმენტი 2. მაგისტრატურა

პირადი ვებ გვერდი: https://www.linkedin.com/in/giorgi-danelia-144a4330/