ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მენეჯმენტის მიმართულებით, ფინანსების და საბანკო საქმის მიმართულებით

გიორგი მიხელიძეს მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი ეკონომიკაში მიღებული აქვს ვორვიკის უნივერსიტეტში. ასევე არის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის მაგისტრი. ამჟამად  ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორანტია  საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში; 2011 წლიდან კითხულობდა ლექციებს საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, შავი ზღვის უნივერსიტეტში და  ქუვეითის შუა აღმოსავლეთის ამერიკულ კოლეჯში. მუშაობდა ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში კვლევის მეთოდოლოგიის სპეციალისტად, ასევე „ეისითი კვლევის“ ანალიტიკოსად.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ინფლაციის თარგეთირება; მონეტარული პოლიტიკა მცირე ღია ეკონომიკის ქვეყნებში; ქცევითი ეკონომიკის ექსპერიმენტული მეთოდები;

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

  • მიკროეკონომიკა, ბაკალავრიატი
  • ფინანსური აღრიცხვა, მაგისტრატურა

2011-2016 , ბაკალავრიატი
მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, ეკონომიკის საფუძვლები,  კორპორატიული ფინანსები, ბანკები და ფინანსები, ფინანსური აღრიცხვა