ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი,სპორტის კვლევების მიმართულებით

მარინე ჩხიკვიშვილმა 1981 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი. 2005 წელს თბილისის სახელმეიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში დაიცვა საკანდიტატო დისერტაცია თემაზე: ”ველომრბოლელ სპრინტერთა და სტაიერთა ფუნქციური მზაობის ფაქტორული სტრუქტურა მომზადების წლიური ციკლის სხვადასხვა პერიოდში”. მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემიაში (1975-2007) და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში (2007-2011). ძირითადი კვლევითი საკითხებია: სპორტსმენთა ფუნქციური მზაობა, სპორტსმენთა ასაკობრივი თავისებურებანი, სპორტული იმუნოლოგია, სპორტული ფიზიოლოგია, სპორტული ფსიქოლოგია. გამოქვეყნებული აქვს ოცდათხუთმეტი სამეცნიერო ნაშრომი; არის ოცდაექვსი რეგიონალური თუ საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე.  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2011 წლიდან.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • სპორტული მედიცინა
 • სპორტული ფიზიოლოგია
 • სპორტული იმუნოლოგია
 • სპორტული ფსიქოლოგია
 • სპორტული რეაბილიტაცია
 • კინეზითერაპია

რჩეული პუბლიკაციები

 • Кобелашвили Д.А., Чхиквишвили М.А., Зубиташвили Г.В., Вашакидзе Н.Г. 2014. Реакция организма на различных фазах стрессса, вызванного физической нагрузкой. Лечебная физкультура и спортивная медицина, 2(122), 40-43
 • Zubitashvili G., Kobelashvili D. Chkhikvishvili M. Conditioning of biological and training factors on resting blood pressure values. Journal of Physical Education and Sport, 76, 497 – 499
 • Чхиквишвили М.А., Яшвили Г.М, КобелашвилиД.А.,ЧхартишвилиМ.Н., Патарая М.Р. 2010.Подвижность кардио-респираторной системы в условиях утомления у спринтеров и стайеров идентичной квалификации . Georgian medical news, 5 (182),21-25
 • Iashvili, M.Chkhikvishvili, E.Abaishvili, V.Maloletnev, M.Chkhartishvili, A.Kraveishvili, M.Pataraia, G.Alibegashvil. 2006.Capacity and Stability as Criteria of the Cardiorespiratory System Functional Fitness at Various Periods of Annual Training Cycle in Sportsmen. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, vol.174, #1, p.181-1183

წიგნები

გ. იაშვილი,მ. ჩხიკვიშვილი,მ. ჩხარტიშვილი. “სპორტული მედიცინა”. დამხმარე სახელმძღვანელო სპორტის აკადემიის სტუდენტებისათვის, 2002 წ.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • 2014/2015 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი:
 • სპორტული პათოლოგია, პრევენცია და პირველადი დახმარება. საფეხური – საბაკალავრო.
 • ფიზიკური ვარჯიშებით რეაბილიტაცია. საფეხური – საბაკალავრო.
 • პირველადი სამედიცინო. საფეხური – საბაკალავრო.
 • 2013/2014 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი:
 • სპორტული პათოლოგია, პრევენცია და პირველადი დახმარება. საფეხური – საბაკალავრო.
 • 2012/2013სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი:
 • სპორტული პათოლოგია, პრევენცია და პირველადი დახმარება. საფეხური – საბაკალავრო.
 • პირველადი სამედიცინო. საფეხური – საბაკალავრო.
 • 2012/2013სასწავლო წელი, შემოდგომის  სემესტრი:
 • სპორტული პათოლოგია, პრევენცია და პირველადი დახმარება. საფეხური – საბაკალავრო.
 • პირველადი სამედიცინო. საფეხური – საბაკალავრო.
 • 2010/2011სასწავლო წელი, გაზაფხულის  სემესტრი:
 • სპორტული მედიცინა, ჰიგიენა და მასაჟი. საფეხური – საბაკალავრო.

 

 • 2004 წლიდან დღემდე არის სპორტული მედიცინის ასოციაციის პრეზიდიუმის წევრი.
 • 12.2010, 28.12.2007, 27.12.2006 მიღებული აქვს საქართველოს სპორტული მედიცინის ასოციაციის ჯილდო საქართველოში სპორტული მედიცინის განვითარებაში შეტანილი პირადი წვლილისათვის