ბიზნესის სკოლის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნესის სკოლა, სპორტის კვლევების მიმართულება (სპეციალობა – სპორტული მედიცინა და რეაბილიტაცია), მედიცინის დოქტორი

ასოცირებული პროფესორი

მარინე ჩხიკვიშვილმა 1981 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი. 2005 წელს თბილისის სახელმეიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში დაიცვა საკანდიტატო დისერტაცია თემაზე: ”ველომრბოლელ სპრინტერთა და სტაიერთა ფუნქციური მზაობის ფაქტორული სტრუქტურა მომზადების წლიური ციკლის სხვადასხვა პერიოდში”. მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემიაში (1975-2007) და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში (2007-2011). ძირითადი კვლევითი საკითხებია: სპორტსმენთა ფუნქციური მზაობა, სპორტსმენთა ასაკობრივი თავისებურებანი, სპორტული იმუნოლოგია, სპორტული ფიზიოლოგია, სპორტული ფსიქოლოგია. გამოქვეყნებული აქვს ოცდათხუთმეტი სამეცნიერო ნაშრომი; არის ოცდაექვსი რეგიონალური თუ საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე.  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2011 წლიდან.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • სპორტული მედიცინა
 • სპორტული ფიზიოლოგია
 • სპორტული იმუნოლოგია
 • სპორტული ფსიქოლოგია
 • სპორტული რეაბილიტაცია
 • კინეზითერაპია

რჩეული პუბლიკაციები

 • Кобелашвили Д.А., Чхиквишвили М.А., Зубиташвили Г.В., Вашакидзе Н.Г. 2014. Реакция организма на различных фазах стрессса, вызванного физической нагрузкой. Лечебная физкультура и спортивная медицина, 2(122), 40-43
 • Zubitashvili G., Kobelashvili D. Chkhikvishvili M. Conditioning of biological and training factors on resting blood pressure values. Journal of Physical Education and Sport, 76, 497 – 499
 • Чхиквишвили М.А., Яшвили Г.М, КобелашвилиД.А.,ЧхартишвилиМ.Н., Патарая М.Р. 2010.Подвижность кардио-респираторной системы в условиях утомления у спринтеров и стайеров идентичной квалификации . Georgian medical news, 5 (182),21-25
 • Iashvili, M.Chkhikvishvili, E.Abaishvili, V.Maloletnev, M.Chkhartishvili, A.Kraveishvili, M.Pataraia, G.Alibegashvil. 2006.Capacity and Stability as Criteria of the Cardiorespiratory System Functional Fitness at Various Periods of Annual Training Cycle in Sportsmen. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, vol.174, #1, p.181-1183

წიგნები

გ. იაშვილი,მ. ჩხიკვიშვილი,მ. ჩხარტიშვილი. “სპორტული მედიცინა”. დამხმარე სახელმძღვანელო სპორტის აკადემიის სტუდენტებისათვის, 2002 წ.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • 2014/2015 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი:
 • სპორტული პათოლოგია, პრევენცია და პირველადი დახმარება. საფეხური – საბაკალავრო.
 • ფიზიკური ვარჯიშებით რეაბილიტაცია. საფეხური – საბაკალავრო.
 • პირველადი სამედიცინო. საფეხური – საბაკალავრო.
 • 2013/2014 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი:
 • სპორტული პათოლოგია, პრევენცია და პირველადი დახმარება. საფეხური – საბაკალავრო.
 • 2012/2013სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი:
 • სპორტული პათოლოგია, პრევენცია და პირველადი დახმარება. საფეხური – საბაკალავრო.
 • პირველადი სამედიცინო. საფეხური – საბაკალავრო.
 • 2012/2013სასწავლო წელი, შემოდგომის  სემესტრი:
 • სპორტული პათოლოგია, პრევენცია და პირველადი დახმარება. საფეხური – საბაკალავრო.
 • პირველადი სამედიცინო. საფეხური – საბაკალავრო.
 • 2010/2011სასწავლო წელი, გაზაფხულის  სემესტრი:
 • სპორტული მედიცინა, ჰიგიენა და მასაჟი. საფეხური – საბაკალავრო.

 

 • 2004 წლიდან დღემდე არის სპორტული მედიცინის ასოციაციის პრეზიდიუმის წევრი.
 • 12.2010, 28.12.2007, 27.12.2006 მიღებული აქვს საქართველოს სპორტული მედიცინის ასოციაციის ჯილდო საქართველოში სპორტული მედიცინის განვითარებაში შეტანილი პირადი წვლილისათვის