ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, სამოქალაქო ინჟინერიის დარგში სატრანსპორტო ინჟინერიის მიმართულებით





2001 წელს მიიღო ბაკალავრის ხარისხი ინჟინერიის დარგში კენტერბურის უნივერსიტეტში, ქრაისტჩარჩი, ახალი ზელანდია. ამავე უნივერსიტეტში, 2005 წელს, მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი ინჟინერიაში (სამშენებლო/მექანიკური).  2009 წელს, კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯში  (კემბრიჯი, დიდი ბრიტანეთი), მიიღო საერთაშორისო დიპლომი საბუღალტრო საქმესა და ფინანსების, ბიზნესისა და მართვის დარგში. 2010 წელს, სან პაულოს უნივერსიტეტში (სან კარლოსი, ბრაზილია) მიენიჭა მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი.  ასევე, იგი არის რამდენიმე სამეცნიერო სტატიისა და წიგნის ავტორი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ტრანსპორტირების დაგეგმარება მდგრადი განვითარებისთვის; ენერგო მოხმარების  და ნახშიროჟანგის ემისიის შემცირება.

წიგნები

SAUNDERS, M. J. Energy Star Ratings for Neighbourhoods: Micro-urban Planning considering Energy Dependence. June 4, 2012

სტატიები ჟურნალებში

DANTAS, A., KRUMDIECK, S., HAMM, A., MINGES, S., SAUNDERS, M. J. (2005) Performance-Objective design for an energy constrained transportation system, Journal of Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 6, pp. 3276 – 3292, 2005.

SAUNDERS, M. J., KRUMDIECK, S., DANTAS, A. (2006) Energy reliance, urban form and the associated risk to urban activities, Road and Transport Research, ARRB, Vol. 15 No 1, March, 2006.

SAUNDERS, M. J., KUHNIMHOF, T., CHLOND, B., SILVA, A. N. R. d. (2008) Incorporating transport energy into urban planning, Transportation Research Part A: Policy and Practice, July 2008.

SAUNDERS, M. J., SILVA, A. N. R. d. (2009) Reducing urban transport energy dependence: a new urban development framework and GIS based tool, International Journal of Sustainable Transportation, Taylor and Francis.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო (საბაკალავრო კურსები):

 • ინჟინერიის საფუძვლები;
 • მშენებლობა და კულტურა;
 • სტატისტიკა;
 • სამშენებლო კოდები და რეგულაციები.

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში:

 • SAUNDERS, M. J. (2006) Peak Oil and the correlation with active transport and recreation, Key Note Speech, Thinking Recreation – NZRA, 26 – 28 July, 2006.
 • SAUNDERS, M. J. (2011) Energy, Carbon and Cost Benefits of Bus Network Optimisation in the City of Batumi, Republic of Georgia, proceedings of the 51st European Regional Science Association Conference (ERSA), Barcelona, Spain, Aug 30 – Sep 2, 2011.
 • SAUNDERS, M. J., SILVA, A. N. R. d. (2007) Energy interdependence not overdependence: reducing urban transport energy dependence, proceedings of the 20th World Energy Congress (WEC), Rome, Italy, Nov 11 – 15, 2007.
 • SAUNDERS, M. J., AUSTIN, N. (2007) New Sustainable Urban Development Tool, proceedings of Transport – the next 50 years (Land Transport New Zealand – LTNZ), Christchurch, New Zealand, July 25-27, 2007.
 • DANTAS, A., KRUMDIECK, S., SAUNDERS, M. J. (2006) Assessing the risk to suburban activities associated with transport energy availability as a function of urban form, proceedings of the 85th Annual Transport Research Board (TRB) Meeting, Washington, D.C., January 22-26, 2006).
 • SAUNDERS, M. J., SILVA, A. N. R. d. (2006) Information system control for long term fuel shortages, proceedings of the 25th Urban Data Management Symposium (UDMS), Aalborg, Denmark, May 15 – 17, 2006.
 • SAUNDERS, M. J., SILVA, A. N. R. (2005) Energy and Transport Demand Control for Sustainable Transport, proceedings of the 19th Association of National Transportation Research (ANPET), Recife, Brazil, November 7 – 11, 2005.
 • SAUNDERS, M. J., KRUMDIECK, S. (2004) Energy constraint models for sustainable transport, proceedings of the 18th Association of National Transportation Research (ANPET), Florianopolis, Brazil, November 8 – 12, 2004.